«quan hem perdut el poder del desig, l'energia del canvi, l'orientació i tot el que ens fa decidir i actuar amb aquest gaudi de l'ésser que és l'experiència de la llibertat, llavors només ens queda l'opció de triar, així o aixà.»
Luisa Muraro, L’anima del corpo. Contro l’utero in affitto (traducció personal)

10. DCB. BIBLIOGRAFIA. CULTURA. LITERATURA

"There are forms of greatness, you know, 
which when not applied in art or religion
 make havoc of ordinary life".  
 ["... hi ha algunes formes de grandesa que, 
si no són aplicades a l'art o a la religió, 
converteixen la vida ordinària en un infern".] 
Justine, The Alexandria Quartet, de Lawrence Durrell.

I. La doctrina 
Per no ser reiteratius en relació amb tants de llocs on s'ofereix bibliografia extensa i, a vegades, amb una presentació desordenada, sobre l'anomenat dret "foral", en general, la nostra aportació bibliogràfica pretén focalitzar els temes en el DCB i, per això, ens limitem a la referència a les obres que, en exclusiva o en part, fan referència a la situació de les Illes Balears. II. CULTURA POPULAR I LITERATURA