1998-2017: El càrtel del dret civil balear ha impedit la competència en matèria civil?

Diéguez: «(...) no sé por qué una comisión tan grande para la necesidad, y la necesidad está clara, y el sentido de la reforma (...).

En fin, entrando en el tema del coste que va a tener esta reforma, supongo que el coste será cero porque, habida cuenta del prestigio, del carácter y de la cautela que se ha tomado, si tiene que ser por horas, creo que va a ser un desastre para esta comunidad autónoma».

Preguntes RGE núm. 4806/98 i 4807/98 del diputat Diéguez i Seguí i resposta de la Consellera de Funció Pública, Pilar Ferrer Vanrell. Diari del Ple del Parlament, n.º 132, 17.11.1998, p. 5578.

UN ESPAI PROPI, en primera persona, femenina, singular, de Francesca Llodrà Grimalt.

1) Amb el bloc vull intentar oferir, a poc a poc, informació ordenada i estudi sobre Dret civil balear, com a fons de documentació. 
La sistematització i explicació del Dret civil balear que s'ofereixen aquí constitueixi una, per a mi, important i llarga tasca. 
2) Dret femení: 

"... us demano que visqueu en presència de la realitat, una vida vigoritzadora, diria jo, independentment que sigueu capaces de transmetre-la o no.
(...) No somieu d'influir els altres, us diria jo, si us ho sabes dir abrivadament. Reflexioneu en les coses en elles mateixes". 
Virginia Woolf, Una cambra pròpia

En el dia a dia, el bloc conté pensaments personals i informacions sobre temes de l'actualitat social o jurídica que m'interessa, com a dona i jurista.

Allò personal és polític, començant per la llengua materna: la paraula que s'escolta de la mare quan ella ens pensa i només això ens posa al món, iniciant-se una vida humana.
 

"La separación entre personal y político, público y privado, la impone la fuerza de la ley (el derecho en sentido propio) y "produce ley". 
Para nosotras las mujeres, la separación entre personal y político es peligrosa porque nos lleva a desentendernos de la sexualidad ... este desentenderse da como resultado algo que [las mujeres] conocemos bien, la pérdida de sexualidad". 
Lia Cigarini, La política del deseo.