1998-2017: El càrtel del dret civil balear ha impedit la competència en matèria civil?

Diéguez: «(...) no sé por qué una comisión tan grande para la necesidad, y la necesidad está clara, y el sentido de la reforma (...).

En fin, entrando en el tema del coste que va a tener esta reforma, supongo que el coste será cero porque, habida cuenta del prestigio, del carácter y de la cautela que se ha tomado, si tiene que ser por horas, creo que va a ser un desastre para esta comunidad autónoma».

Preguntes RGE núm. 4806/98 i 4807/98 del diputat Diéguez i Seguí i resposta de la Consellera de Funció Pública, Pilar Ferrer Vanrell. Diari del Ple del Parlament, n.º 132, 17.11.1998, p. 5578.

3. HISTÒRIA I PROCÉS DE FORMACIÓ DEL DRET CIVIL BALEAR

"En la nostra llengua, un dia
dictàvem la nostra llei
i la nostra llengua sempre
dictarà la seva llei."

1. El dret civil propi abans de la Conquesta del rei Jaume I.

2. El dret civil propi des de les Cartes de Franqueses fins al Decret de Nova Planta.
2.2. La Corona de Mallorca i el Regne privatiu de Mallorca (vídeo) de 1276-1349 (genealogia):
  • rei Jaume II (Esclaramunda de Foix); 
  • rei Sanç I (Maria de Nàpols -sense fills);
  • rei Jaume III (Constança d'Aragó i Entença / Violant de Vilaragut i Aragó); 
  • Jaume IV (reina Joana I de Nàpols) 
  • Elisabet I de Mallorca (Joan II de Montferrat / Conrad de Reichach) 
(vídeo dels Reis del Regne privatiu)
2.4. Incorporació a la Monarquia Hispànica
Annexió a la Corona castellana: El príncep de Viana i Cristobal Colom (vídeo Museu)
     Fins 1516 la dinastia de la casa de Castella és Trastamara.
De 1516 (Carles I) a 1700 (Carles II) la dinastia és Habsburg (casa d'Austria)
A partir de 1700 ... dinastia francesa de Borbon amb Felip d'Anjou (V de Castella) per la Guerra de successió (contra Carles VI d'Austria) (vídeo Austries).
2.6. Des dels Decrets de Nova Planta a la codificació civil espanyola (1715-1881).  

3. L’època codificadora.
3.1. El paper dels juristes “forals” a la Comissió general de codificació. La Memòria sobres les institucions civils pròpies que s’havien de conservar de Ripoll i Palou.

4. El DCB desprès de la promulgació del Codi civil espanyol: del sistema d'apèndix a la Compilació.

5. La Compilació de Dret civil especial de 1961.
5.1. El sistema de Compilació. El “Congreso nacional de derecho civil” de Saragossa de 1946.
5.2. La sessió de 14 de març de 1960 de la Comissió de Juristes d’Eivissa.

6. El DCB des de 1961 a 1990.
6.1. La reforma del Títol Preliminar del Cc espanyol.