Els Dret masculí reclama el dret a que hi hagi oferta de putes per simular relacions sexuals; a que el cos femení entri al seu Dret com a "thermomix" per pastar criatures humanes, que el dret a ser pares sigui superior a l'autoritat materna extra legem ... Són les darreres conseqüències de no tenir les dones la competència absoluta sobre el propi cos i els fruits, la maternitat plena lliurement decidida, el dret de les dones a sortir del Dret. És el senyal de com s'estén, com una boira espesa, la ruptura social entre homes i dones. El nihilisme polític que acompanya la fi del patriarcat. Practicar les dones la igualtat entre nosaltres, saber-nos iguals, davant les aplicacions de les regulacions del Dret masculí i incorporar el fill al nostre feminisme són les escletxes per on arribarà una mica de claror al nihilisme que acompanya el final d'una època, la que es va iniciar amb l'Estat modern, al segle XVI.

«... son las relaciones sociales entre hombres y mujeres, con la fuerza y la palabra normativa de los primeros con respecto a las segundas, lo que hace a las mujeres impotentes para la acción. En otras palabras, la relación hombre-mujer está ya inscrita en el derecho y está en él inscrita de manera que aplasta a las mujeres.»

Lia Cigarini, La política del deseo (traducció de Milagros Rivera).


... el mal punto de partida estructural está en la monosexuación en masculino del Derecho que conocemos.

En lo relativo al trabajo, es un derecho que ignora la maternidad porque ha sido elaborado a la medida del cuerpo del hombre.

Pero ... las mujeres de hoy hemos dicho un «doble sí» al trabajo remunerado y a la maternidad, una y otra plenamente vividas, sin conciliaciones ficticias ni falsas alternativas, y este doble sí es una revolución simbólica (revolución de sentido) irreversible que lo cambia todo.

Por eso la injusticia salarial no se corrige: la necesitamos como señal de que mientras que la maternidad no entre y esté entera y libre en el sentido del trabajo, el derecho del trabajo (sin excluir otros derechos) le resultará hostil o superfluo a una mujer.

Pròleg de Milagros Rivera a: Un derecho del deseo, un derecho sexuado, de Laura Mora.

Currículum vitae: "Lo primer, viure".

  La llengua i la veu,
  dels entrebancs fan pauses significatives; 
  dels defectes, ocasions de significar millor;
  dels obstacles, palanques;
  de les mancances, punts de transformació;
  de les errades, una escala de pujada;
  de les caigudes, aprofundiments. 
  (Traducció personal de Sottosopra rosso)

  • 1994-1995 - Becaria DEECO en Dret civil (ayudas para la formación académica especifica en las áreas de conocimiento que pueden impartir materias troncales en las licenciaturas de Derecho, Economía y Administración y Dirección de Empresas).
  • 1995-1996 - Beca d'estudiant col·laboradora en l'àrea de Dret financer i tributari (convocatòria).
  • 1991-1996 - Llicenciatura en Dret, UIB, amb el Primer Premi extraordinari de la seva promoció.
  • 1997-1998 - Becària del programa de Formació de professorat i personal investigador, tutelada pel Dr. Miquel Coca Payeras.
  • set. 1997 -  Visitant a la Ludwig-Maximilian-Universität de Múnic (Programa de Formació de FPI).
  • 1998-2001 - Col·legiació al Il·lustre Col·legi d'Advocats de Balears.
  • jun.-set. 1998 - Becària visitant a la Universitat de Bremen (Programa de Formació de FPI).
  • 2000 - Defensa de la tesi doctoral (excel·lent cum laude) dirigida pel Dr. Miquel Coca Payeras.
  • estiu 2000 - Visitant de la Universitat d'Oxford -Institute of European and Comparative Law.
  • 2000 - Realització del curs de postgrau: El nou procés civil. UIB (100 hores).
  • 2000-2001 - Curs d'Aptitud Pedagògica ICE-UIB.
  • 2001 - Primer quinquenni per mèrits docents. 
  • jul.-set. 2001 - Beca post-doctoral del DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) a l'Institut Max-Planck de Propietat intel·lectual de Munic
  • estiu 2003 - Becaria postdoctoral a la Universitat de Münster amb el projecte europeu PROJECT “UNIFORM TERMINOLOGY FOR EUROPEAN PRIVATE LAW” Contract n° HPRN-CT-2002-00229 
  • 2003-2004 - Títol de postgrau de la UIB: II Expert universitari en Dret civil balear (12 crèdits). 
  • 2004 - Nomenament com a Professora titular de Dret civil (2004) obtinguda, per concurs públic, la plaça n.º 606 convocada a la Resolució de 8 de novembre de 2001
  • 2004 - Becaria postdoctoral a la Universitat de Münster amb el projecte europeu PROJECT “UNIFORM TERMINOLOGY FOR EUROPEAN PRIVATE LAW” Contract n° HPRN-CT-2002-00229 
  • 2004-2005 - Títol de postgrau de la UIB: I Expert en Dret de Família (12 crèdits).
  • 2005 - Primer sexenni de productivitat per activitat investigadora.  
  • 2005-2006 - Màster en Dret Ambiental (Universitat del País Basc)
  • 2006  - Segon quinquenni per mèrits docents. 
  • 2006 - Membre visitant del Wolfson College de Cambridge i professora visitant de la Universitat de Cambridge -Centre for european legal studies.
  • 2006-2007 - Becària d'investigació per la modalitat "Treballs d'investigació de la documentació jurídica del jutjat que es troba dipositada en el jutjat d'Eivissa referida al dret foral pitiús" depenent del Departament de Patrimoni Històric del Consell d'Eivissa i Formentera.
  • 2007 - Vivència de la maternitat del meu primer fill
  • març 2009  - març 2014 - Membre vocal de la Comissió Assessora de Dret civil balear (Decret 14/2009, 6 març). 
   • Març 14, 2014 - No-renovació, per Acord del Consell de Govern Bauzá, del meu nomenament com a vocal de la CADC, a proposta, del Consell de Govern que nomena com a Presidenta a Pilar Ferrer, catedràtica de dret foral, jubilada, i ex-consellera del Govern Matas.   
    • Paradoxalment, jo som l'única persona a Espanya que ocupa, per concurs públic, una plaça de funcionària pública vinculada al coneixement del Dret civil balear. 
  • 2010 - Vivència de la segona maternitat, la meva primera filla
  • 2011-2013 - Investigadora principal del Projecte de Investigació Fonamental del Pla Nacional de I+D+i 2008-2011): DER2010-19080 (concessió)
  • 2011 - Tercer quinquenni per mèrits docents.
  • 2012 - Aplicació de l'art. 68 del Real Decret-Llei 14/2012 de Wert, que m'obliga a impartir 320 crèdits de docència (i cobrar-ne només 240).
  • 2012 agost - Estada d'investigació a la Bodleian Law Library (University of Oxford) 
  • 2012-2013 - Diploma de Postgrau "La pràctica de la diferència" (30 crèdits ECTS), Universitat de Barcelona.
  • 2013 agost - Estada d'investigació a la Bodleian Law Library (University of Oxford
  • 2014 - Vivència de la tercera maternitat, la meva segona filla 
  • 2016 - Magistra en Estudis de la Diferència Sexual. DUODA. Universitat de Barcelona
  • 2016 - Quart quinquenni per mèrits docents.
   
   *  Coneixements d'idiomes