1998-2017: El càrtel del dret civil balear ha impedit la competència en matèria civil?

Diéguez: «(...) no sé por qué una comisión tan grande para la necesidad, y la necesidad está clara, y el sentido de la reforma (...).

En fin, entrando en el tema del coste que va a tener esta reforma, supongo que el coste será cero porque, habida cuenta del prestigio, del carácter y de la cautela que se ha tomado, si tiene que ser por horas, creo que va a ser un desastre para esta comunidad autónoma».

Preguntes RGE núm. 4806/98 i 4807/98 del diputat Diéguez i Seguí i resposta de la Consellera de Funció Pública, Pilar Ferrer Vanrell. Diari del Ple del Parlament, n.º 132, 17.11.1998, p. 5578.

Currículum vitae: "Primer, viure".

  La llengua i la veu,
  dels entrebancs fan pauses significatives; 
  dels defectes, ocasions de significar millor;
  dels obstacles, palanques;
  de les mancances, punts de transformació;
  de les errades, una escala de pujada;
  de les caigudes, aprofundiments. 
  (Traducció personal de Sottosopra rosso)

  • 1994-1995 - Becaria DEECO en Dret civil (ayudas para la formación académica especifica en las áreas de conocimiento que pueden impartir materias troncales en las licenciaturas de Derecho, Economía y Administración y Dirección de Empresas).
  • 1995-1996 - Beca d'estudiant col·laboradora en l'àrea de Dret financer i tributari (convocatòria).
  • 1991-1996 - Llicenciatura en Dret, UIB, amb el Primer Premi extraordinari de la seva promoció.
  • 1997-1998 - Becària del programa de Formació de professorat i personal investigador, tutelada pel Dr. Miquel Coca Payeras.
  • set. 1997 -  Visitant a la Ludwig-Maximilian-Universität de Múnic (Programa de Formació de FPI).
  • 1998-2001 - Col·legiació al Il·lustre Col·legi d'Advocats de Balears.
  • jun.-set. 1998 - Becària visitant a la Universitat de Bremen (Programa de Formació de FPI).
  • 2000 - Defensa de la tesi doctoral (excel·lent cum laude) dirigida pel Dr. Miquel Coca Payeras.
  • estiu 2000 - Visitant de la Universitat d'Oxford -Institute of European and Comparative Law.
  • 2000 - Realització del curs de postgrau: El nou procés civil. UIB (100 hores).
  • 2000-2001 - Curs d'Aptitud Pedagògica ICE-UIB.
  • 2001 - Primer quinquenni per mèrits docents. 
  • jul.-set. 2001 - Beca post-doctoral del DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) a l'Institut Max-Planck de Propietat intel·lectual de Munic
  • estiu 2003 - Becaria postdoctoral a la Universitat de Münster amb el projecte europeu PROJECT “UNIFORM TERMINOLOGY FOR EUROPEAN PRIVATE LAW” Contract n° HPRN-CT-2002-00229 
  • 2003-2004 - Títol de postgrau de la UIB: II Expert universitari en Dret civil balear (12 crèdits). 
  • 2004 - Nomenament com a Professora titular de Dret civil (2004) obtinguda, per concurs públic, la plaça n.º 606 convocada a la Resolució de 8 de novembre de 2001
  • 2004 - Becaria postdoctoral a la Universitat de Münster amb el projecte europeu PROJECT “UNIFORM TERMINOLOGY FOR EUROPEAN PRIVATE LAW” Contract n° HPRN-CT-2002-00229 
  • 2004-2005 - Títol de postgrau de la UIB: I Expert en Dret de Família (12 crèdits).
  • 2005 - Primer sexenni de productivitat per activitat investigadora.  
  • 2005-2006 - Màster en Dret Ambiental (Universitat del País Basc)
  • 2006  - Segon quinquenni per mèrits docents. 
  • 2006 - Membre visitant del Wolfson College de Cambridge i professora visitant de la Universitat de Cambridge -Centre for european legal studies.
  • 2006-2007 - Becària d'investigació per la modalitat "Treballs d'investigació de la documentació jurídica del jutjat que es troba dipositada en el jutjat d'Eivissa referida al dret foral pitiús" depenent del Departament de Patrimoni Històric del Consell d'Eivissa i Formentera.
  • 2007 - Vivència de la maternitat del meu primer fill
  • març 2009  - març 2014 - Membre vocal de la Comissió Assessora de Dret civil balear (Decret 14/2009, 6 març). 
   • Març 14, 2014 - No-renovació, per Acord del Consell de Govern Bauzá, del meu nomenament com a vocal de la CADC, a proposta, del Consell de Govern que nomena com a Presidenta a Pilar Ferrer, catedràtica jubilada, i ex-consellera del Govern Matas.   
  • 2010 - Vivència de la segona maternitat, la meva primera filla
  • 2011-2013 - Investigadora principal del Projecte de Investigació Fonamental del Pla Nacional de I+D+i 2008-2011): DER2010-19080 (concessió)
  • 2011 - Tercer quinquenni per mèrits docents.
  • 2012 - Aplicació de l'art. 68 del Real Decret-Llei 14/2012 de Wert, que m'obliga a impartir 320 crèdits de docència (i cobrar-ne només 240).
  • 2012 agost - Estada d'investigació a la Bodleian Law Library (University of Oxford) 
  • 2012-2013 - Diploma de Postgrau "La pràctica de la diferència" (30 crèdits ECTS), Universitat de Barcelona.
  • 2013 agost - Estada d'investigació a la Bodleian Law Library (University of Oxford
  • 2014 - Vivència de la tercera maternitat, la meva segona filla 
  • 2015 - Segon sexenni de productivitat per activitat investigadora.  
  • 2016 - Magistra en Estudis de la Diferència Sexual. DUODA. Universitat de Barcelona
  • 2016 - Quart quinquenni per mèrits docents.
   *  Coneixements d'idiomes