Els Dret masculí reclama el dret a que hi hagi oferta de putes per simular relacions sexuals; a que el cos femení entri al seu Dret com a "thermomix" per pastar criatures humanes, que el dret a ser pares sigui superior a l'autoritat materna extra legem ... Són les darreres conseqüències de no tenir les dones la competència absoluta sobre el propi cos i els fruits, la maternitat plena lliurement decidida, el dret de les dones a sortir del Dret. És el senyal de com s'estén, com una boira espesa, la ruptura social entre homes i dones. El nihilisme polític que acompanya la fi del patriarcat. Practicar les dones la igualtat entre nosaltres, saber-nos iguals, davant les aplicacions de les regulacions del Dret masculí i incorporar el fill al nostre feminisme són les escletxes per on arribarà una mica de claror al nihilisme que acompanya el final d'una època, la que es va iniciar amb l'Estat modern, al segle XVI.

«... son las relaciones sociales entre hombres y mujeres, con la fuerza y la palabra normativa de los primeros con respecto a las segundas, lo que hace a las mujeres impotentes para la acción. En otras palabras, la relación hombre-mujer está ya inscrita en el derecho y está en él inscrita de manera que aplasta a las mujeres.»

Lia Cigarini, La política del deseo (traducció de Milagros Rivera).


... el mal punto de partida estructural está en la monosexuación en masculino del Derecho que conocemos.

En lo relativo al trabajo, es un derecho que ignora la maternidad porque ha sido elaborado a la medida del cuerpo del hombre.

Pero ... las mujeres de hoy hemos dicho un «doble sí» al trabajo remunerado y a la maternidad, una y otra plenamente vividas, sin conciliaciones ficticias ni falsas alternativas, y este doble sí es una revolución simbólica (revolución de sentido) irreversible que lo cambia todo.

Por eso la injusticia salarial no se corrige: la necesitamos como señal de que mientras que la maternidad no entre y esté entera y libre en el sentido del trabajo, el derecho del trabajo (sin excluir otros derechos) le resultará hostil o superfluo a una mujer.

Pròleg de Milagros Rivera a: Un derecho del deseo, un derecho sexuado, de Laura Mora.

Formació continuada.

Formació continuada: assistència i/o participació a cursos, congressos, jornades. 
 • 1995 - VI Jornades de filosofia del dret. UIB. Palma
 • 2000 - Jornada monogràfica 'La regulación sobre el Comercio electrónico'. Ilustre Colegio de Abogados de Baleares. 
 • 2000 - Seminario 'El Derecho de Familia'. Fundación Escuela de Práctica Jurídica, Ilustre Colegio de Abogados de Baleares y Asociación española de Abogados de Familia. Palma de Mallorca 
 • 2000 - Curso 'Summer School on Legal Aspects of Electronic Commerce'. Electronic Commerce Legal Issues Platform. Palma de Mallorca
 • 2000 - III Jornadas sobre Informática y Sociedad. Instituto de Informática Jurídica. Universidad Pontificia de Comillas. Madrid 
 • 2001 - XV Encuentros sobre Informática y Derecho. Instituto de Informática Jurídica. Universidad Pontificia de Comillas. Madrid 
 • 2001 - Encuentro: Artistas intérpretes, propiedad intelectual y sociedad de la Información. UIMP. Santander
 • 2001 - 1º Congres de Dret civil català: El dret patrimonial en el futur Codi civil de Catalunya. Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Vigili. Tarragona
 • 2002 - II Jornada d'Estudis locals de Capdepera. Mallorca 
 • 2002 - II Jornades d'estudis locals de Manacor. El segle XX a Manacor. Manacor
 • 2002 - Seminario 'Perspectivas del régimen del suelo, urbanismo y vivienda'. UIMP. Santander
 • 2002 - Dotzenes Jornades de Dret català a Tossa: 'El Dret civil català en el context europeu'. Tossa de Mar, Girona
 • 2003 - Congrés: 'Espais naturals protegits: el paper de la propietat privada'. INESE. Palma de Mallorca 
 • 2003 - Curs de Dret civil balear. Ilustre Colegio de Abogados IB. Asociación española de abogados de familia. Palma de Mallorca
 • 2004 - XIII Congreso internacional de Derecho de familia: Hacia un Derecho de familia europeo. IDADFE. Sevilla-Huelva
 • 2004 - XIII Jornades de Dret català a Tossa: Nous reptes del Dret de família. Tossa de Mar. Girona
 • 2004 - II Congreso Internacional de la Familia: La familia, el futuro de la sociedad. Palma de Mallorca
 • 2005 - Jornadas Internacionales sobre las Reformas de Derecho de Familia. IDADFE. Madrid
 • 2005 - III Congrés de Dret civil català: Els patrimonis fiduciaris i el trust. Tarragona
 • 2005 - Work-meeting del Research Network «Uniform Terminology for European Private Law». Lyon. Francia
 • 2005 - Seminario: El nuevo marco del Derecho de Familia. UIMP. Valencia
 • 2005 - Seminario sobre 'El régimen jurídico de los datos de tráfico en Internet'. Centro de Estudios de Derecho e Informática de las Islas Baleares. UIB. Palma
 • 2005 - Jornades de Dret de Familia. Asociación Española de Abogados de Familia. Fundació EPJ-ICAIB. Palma
 • 2005 - Congres sobre garanties reals mobiliàries a Europa. Universitat de Barcelona.
 • 2006 - Jornades sobre Trusts i Patrimonis Familiars (10 hores). Palma
 • 2006 - XII Jornadas de la Asociación de Profesores de Derecho civil. Santander
 • 2006 - VI Congreso Nacional de Derecho Ambiental. ADAME. Tenerife.
 • 2006 - The Europeanisation of Private Law. ERA. Varsòvia. 
 • 2006 - Curs d'introducció a la utilització de la videoconferència en l'ensenyament. Campus Extens. UIB. Palma
 • 2008 - XV Jornades de Dret català a Tossa: El nou Dret successori del Codi Civil de Catalunya. Tossa de Mar. Girona
 • 2009 - Curs avançat de MOODLE: Qualificacions. Campus Extens. UIB
 • 2009 - Curs avançat de MOODLE: Qüestionari. Campus Extens. UIB
 • 2009 - Participació a la Jornada sobre Turismo Residencial y Condohoteles. UIB 
 • 2009 - Presentació de dues assignatures pròpies a l'acte Bones Pràctiques de Campus Extens. UIB
 • 2010 - Curs: ¿Qué se puede hacer en una clase M? ICE. UIB. Palma
 • 2010 - Congreso Nacional "Mujeres, contratos y empresa desde la igualdad de género". Universidad de las Palmas de Gran Canaria
 • 2010 - Ponència a la Jornada sobre l'ús de "Moodle" als estudis de la Facultat de Dret. UIB 
 • 2010 - Conferencia de Laura Gutman: "Nuestras infancias reflejadas". Crea_t. Palma
 • 2010 - Curs: Qué més es pot fer a una classe G? ICE. UIB. Palma
 • 2011 - I Foro Maternidad-Paternidad. Asociación Vía láctea. Jaca, Huesca
 • 2011 - V Foro internacional del Observatorio de legislación agraria, XIV Congreso español y IV internacional de Derecho agrario. Valencia.
 • 2011 - Conferència Laura Gutman: El poder del discurso materno. Crea_t. Palma 
 • 2011 - Curs: Creació i utilització de blocs a l'ensenyament superior (online). Campus Extens. UIB. Palma
 • 2012 - Curs magistral: Vivir en el interregno. UIMP. Santander
 • 2012 - La Maternidad y el Cuidado del Planeta. Granada
 • 2012 - Congreso Internacional para el impulso de políticas de igualdad de mujeres y hombres. Bilbao 
 • 2012 - I Congreso Concursal. Palma
 • 2012 - Dissetenes Jornades de Dret Català a Tossa ("Qüestions actuals del Dret català de la persona i de la família"). Girona  
 • 2012 - Conferències del Dr. Carlos González: "Necesidades afectivas básicas de los bebés y alimentación de los bebés". Círculo materno. Palma
 • 2013 - Comunicació al VII Congreso Español de Lactancia Materna y la V Reunión Nacional de Bancos de Leche Humana. Madrid
 • 2016, abril - Ponència El deseo de lactar cuando la convivencia con el padre no es posible. Congreso FEDALMA.  
 • 2016, novembre - Ponència "Cultura popular i expressions del folklore: Un tast de la seva doble vessant jurídica, pública i privada". I Jornades de Cultura popular i tradicional. Palma
 • 2016, desembre -"Les estades turístiques en habitatges". Jornades “Territori i turisme. Les estades turístiques en habitatges (ETH)". COAIB.