1998-2017: El càrtel del dret civil balear ha impedit la competència en matèria civil?

Diéguez: «(...) no sé por qué una comisión tan grande para la necesidad, y la necesidad está clara, y el sentido de la reforma (...).

En fin, entrando en el tema del coste que va a tener esta reforma, supongo que el coste será cero porque, habida cuenta del prestigio, del carácter y de la cautela que se ha tomado, si tiene que ser por horas, creo que va a ser un desastre para esta comunidad autónoma».

Preguntes RGE núm. 4806/98 i 4807/98 del diputat Diéguez i Seguí i resposta de la Consellera de Funció Pública, Pilar Ferrer Vanrell. Diari del Ple del Parlament, n.º 132, 17.11.1998, p. 5578.

dimecres, 1 de març de 2017

Comença el concurs per a ser la Primera Madona del PP balear.

L'estilàs Marga-lania del PP-countryman ...


deixarà KO a l'estil "enterro de la sardina" d'una ronyosa Ana María Aguiló, amarrada, a la desesperada, al cadàver polític d'un desnortat i esparracat Bauzá. 

[No m'oblid que gata de poder ens vares amenaçar amb coses tan cruels com prendre'ns les filles i els fills, i llevar-nos els concerts a les escoles que no t'agradaven.]