1998-2017: El càrtel del dret civil balear ha impedit la competència en matèria civil?

Diéguez: «(...) no sé por qué una comisión tan grande para la necesidad, y la necesidad está clara, y el sentido de la reforma (...).

En fin, entrando en el tema del coste que va a tener esta reforma, supongo que el coste será cero porque, habida cuenta del prestigio, del carácter y de la cautela que se ha tomado, si tiene que ser por horas, creo que va a ser un desastre para esta comunidad autónoma».

Preguntes RGE núm. 4806/98 i 4807/98 del diputat Diéguez i Seguí i resposta de la Consellera de Funció Pública, Pilar Ferrer Vanrell. Diari del Ple del Parlament, n.º 132, 17.11.1998, p. 5578.

dilluns, 29 d’agost de 2016

"Fumata" de dretes, amb pudor a masclisme, pensament de l'un o totalitari, aniquilació de diferències, com és el sotmetiment de la diferència femenina a la potestat marital.


Donar, per llei, al pare el permís de maternitat de la mare -de la dona que se l'ha guanyat amb escreix, treballant mitja vida abans de plantejar-se ser mare d'una filla o fill-, donar-lo, per llei, a qui no ha parit, a qui no és el primer cos en la procreació, a qui no és habitat matern, a qui no ensenya l'ordre simbòlica genuí -el matern, el de la felicitat i la llibertat- i fer-ho per negar, per llei, la diferència sexual femenina, per insultar el cos de la dona, per negar la llibertat de ser mare i la llibertat de criança, vivint amb plenitud des d'un cos femení, és un més dels intents desesperats de la política masculina o de partits de perpetuar drets patriarcals damunt dels fruits del cos femení, el tenaç masclisme, l'agonitzant patriarcat que es resisteix a desaparèixer i segueix pensant estratègies per sotmetre el cos fèrtil de la dona i els seus fruits als dret del pareEl mantra aniquilador de la diferència femenina de l'home-ciutadà Rivera"Si pedimos igualdad, tiene que ser para todos".


Aquest és el gran mantra de Rivera, basat en el frau de la igualtat que impedeix a la dona viure en plenitud la seva sexualitat, com és la maternitat, impedeix el reconeixent de l'autoritat materna la qual desmantella la institució legal masclista de la pàtria potestat i dels règims de custòdia en contra de la mare.

El pensament totalitari o de l'un nega el dret a la diferència, començant per l'essencial o primària, la femenina, el tenir dret a néixer dona i ocupar el món amb plenitud des d'un cos femení, negant-se a retornar a la dona la genealogia femenina que és el fonament de la civilització i a reconèixer el segell o origen femení o matern a les obres femenines "de creació i recreació de vida".

Estam verificant el nihilisme propi de la política de partits aquest final del patriarcat: el temps dels homes grisos i el reduccionisme ximple de les diferències i les singularitats.

dijous, 25 d’agost de 2016

PP-C's, la reunificació de la dreta: un darrer intent desesperat de fer front la dreta al final de la política de partits i de renovar la majoria absoluta per a imposar les restriccions econòmiques i de llibertat, ja negociades, que ens esperen pel 2017 -com la jornada laboral extra "ex lege", que és no cobrar la meitat o una tercera part de la feina que es fa-.

EL PP Y C`S RETOMAN HOY LAS NEGOCIACIONES PARA PERFILAR EL 'SÍ' DE RIVERA A RAJOY (notícia).

 

La pensada de laboratori polític, i pseudo intel·lectual, d'escindir la dreta d'Espanya per a recollir, C's, el vot conservador més cool, menys religiós, menys conservador, menys aristocràtic o de pedigrí, però més (ultra)lliberal, més misogin, més uniformitzador i negador de diferències genuïnes, més snob ... està a punt d'acabar amb la projectada, des de sempre, reunificació, perquè amb l'escissió en dos partits polítics, la dreta ha perdut les possibilitats de majories absolutes i no ha aconseguit la fita oculta, que era enfonsar la social democràcia, la darrera esperança en que el benestar social ha d'arribar a tot ésser humà, per dret natural. 

Al contrari, s'ha consolidat el nucli inamovible de la socialdemocràcia real; i la dreta obertament ultra lliberal ha donat lloc a un fenomen no previst, un espai transversal i ortodox permanent per a recollir el descontent divers de la població, en forma de múltiples con-venicències que sumen, en un partit polític, els diversos moviments socials o plataformes que s'han anat produït durant la corrup-cràcia de Rajoy, el règim Bauzá i el sexenni corrupte de Matas. 

dimecres, 10 d’agost de 2016

La xacra de la societat masculina: la violència física o jurídica, mediació masculina tradicional.

Mor Xue Sandra Saura, de 34 anys, mare d'un nin de 2 anys, cremada viva, a Alcúdia, davant del seu fill, per un home que havia estat el seu home i a qui ella havia fet el regal de ser pare. 

La dona va escapar de la casa a peu per demanar ajuda amb el seu fill de 2 anys 

**************

Denuncien davant la Fiscalia una carta en què s’afirma que l’intent de matar una dona a Alcúdia no va ser una agressió masclista.


***************** 

 
Jorge Siminski, Jaume Font i Josep Melià. / El Pi.

El partit regionalista recull així la proposta de l'associació de pares separats, un col·lectiu que fa anys que reclama major igualtat a l'hora de resoldre les custòdies.
... una llei perquè els pares també puguem exercir el nostre paper en igualtat.
 *************

En aquest temps del final del patriarcat, propiciat per l'arribada de la llibertat femenina als anys 90 del segle XX, algunes dones del pensament de la diferència sexual han escrit que la gran violència física, sexual i jurídica, i odi, contra la dona i les mares, que estam vivint, mostra com són encara molts i molts els homes, de totes les edats, formació, professió ... que no suporten haver perdut el control sobre el cos de la dona i sobre els fruits del cos d'ella.
  

dijous, 4 d’agost de 2016

La maternitat feminista: no cedir a l'Estat, ni a l'home, el ser el cos femení el primer en la procreació i l'autoritat femenina que això suposa per tenir la competència damunt del propi cos i el govern de la pròpia maternitat. Genealogia materna, autoritat femenina, custòdia i ciutadania.


"En opinión de la república, para una mujer “tu propio bien” es el triunfo del principio de igualdad de los sexos, un triunfo cuyo principal obstáculo son los tiempos del cuerpo femenino, en especial del materno: un tiempo lunar y también lunático, porque el femenino es un cuerpo que sufre cuando es sometido al doble tirón de vivir simultáneamente en dos tiempos. Dos tiempos (el de la casa y el del trabajo pagado) que siguen siendo excluyentes entre sí, a pesar del esfuerzo hecho por la república y, también, por la parte emancipada de cada mujer del siglo xx, para conciliarlos o para reducirlos a uno. 
Como es sabido, el principio de igualdad o unidad de los sexos es un principio moderno (humanista y renacentista), que triunfó plenamente en el siglo xx. El final del patriarcado ha acabado con su carrera ascendente, al dejar al descubierto la libertad femenina. 
En medio de la disolución de vínculos traída por el agotamiento de la igualdad, las madres de la Liga de la leche están diciendo algo radical sobre la enemistad entre el cuerpo de mujer y la república, la cosa pública. No es difícil asociarlas con las Madres de la Plaza de Mayo. 
Unas y otras estorban a la república con su deseo y con su libertad, una libertad que es femenina porque expresa el placer de sus cuerpos, de sus relaciones, de sus tiempos. 
...
Una cosa que distingue a las madres de la Liga de la leche es su preparación.
... Su fuerza da la impresión de que esté en la decisión de llevar su energía creadora, su preparación y su tiempo a otro lugar del mundo, un lugar que no es ni la empresa capitalista ni el trabajo autónomo ni la función pública, sino la casa. La casa está en la historia, no es inamovible. Ellas lo saben y están haciendo ahí su principal apuesta. El feminismo les enseñó que lo personal es político, que cuando la libertad femenina modifica o vacía la correlación de fuerzas entre lo público y lo privado, la política sexual se transforma. Siendo como es la política sexual el fundamento de la política, es fácil deducir que algo de mucho peso están trayendo esas decisiones tremendas.
... El amor es (pienso) la otra revolución de las madres de la Liga de la leche.
... ¿Cómo aman las madres profesionales y preparadísimas de hoy que están en la Liga de la leche?
La separación entre la sexualidad y la reproducción, separación heredada del feminismo, y la crisis de la heterosexualidad fálica traída por el final del patriarcado, han abierto el campo a vínculos amorosos nuevos: vínculos como el que une a la sexualidad femenina con la procreación y el que une o puede unir la paternidad con el amor.
... 
Brindar al padre una oportunidad de amar es algo radicalmente distinto del reparto de tareas que nuestros gobiernos progresistas igualitarios y, luego, también los conservadores, han propuesto a las mujeres para resolver las contradicciones que ellas viven con sus parejas hombre en torno al tiempo y al amor. Les diferencia la conciencia que tienen las madres de las que estoy hablando de que las amas de casa no se han limitado nunca a hacer tareas. Lo que hacen, es tarea cuando no les gusta, cuando no alcanza a ser susceptible al amor, cuando las relaciones no van.
El enseñar a hablar, el enseñar lo simbólico a una criatura, no es nunca una tarea sino una relación amorosa, de infinita ternura.
...  Yo veo que las madres de la Liga de la leche andan metidas en el empeño de resignificar el amor desde la casa y la crianza, porque quieren que haya de verdad paz en el mundo, esa paz que –según decía María Zambrano– es la condición de la vida humana. Las condiciones de la vida humana se aprenden al aprender a hablar en la primerísima infancia. Conservan un vínculo con ese “venir de más allá” (más allá de lo visto y oído) que describe la concepción y el nacimiento. Parece que las madres de la Liga de la leche quieran dar continuidad a este vínculo, haciéndole de mediadoras. Su deseo de amor y de paz puede ser el germen de un cambio en la relación entre la diferencia sexual y la república. En el sentido de que quieren anteponer en la crianza y en la educación de sus hijas e hijos, el amor y la paz al miedo, a la disciplina, a la amenaza, a la jerarquía, a la confusión, al abandono, al cálculo instrumental. Con la intención de abrir paso al mostrarse del deseo y de la creatividad que trae consigo al mundo cada ser humano: ... Amor y presencia, amor en presencia, es su práctica principal. 
... Hay una desmesura (una desmesura de libertad) en la entrega a la crianza de una criatura para hacer posible que su deseo y su creatividad lleguen al mundo. Se nota la desmesura en la desorientación que trae al propio deseo, al deseo de la madre, que entra en conflicto con el deseo, también suyo, de entregarse a la crianza. Pero si la desorientación es verdaderamente una prueba, pienso que el atravesarla podrá ponerla en relación de amistad con la medida previa, y ser fuente de palabra, de soltura, de simbólico: de prácticas que propicien lo que mejor sirva a nuestro presente."
María-Milagros Rivera, Ella es demasiado libre.