1998-2017: El càrtel del dret civil balear ha impedit la competència en matèria civil?

Diéguez: «(...) no sé por qué una comisión tan grande para la necesidad, y la necesidad está clara, y el sentido de la reforma (...).

En fin, entrando en el tema del coste que va a tener esta reforma, supongo que el coste será cero porque, habida cuenta del prestigio, del carácter y de la cautela que se ha tomado, si tiene que ser por horas, creo que va a ser un desastre para esta comunidad autónoma».

Preguntes RGE núm. 4806/98 i 4807/98 del diputat Diéguez i Seguí i resposta de la Consellera de Funció Pública, Pilar Ferrer Vanrell. Diari del Ple del Parlament, n.º 132, 17.11.1998, p. 5578.

divendres, 30 de setembre de 2016

Full de ruta per la resiliència del Dret civil balear (1). El final del foralisme.

En el recent 19 Congrés de Dret civil català, vaig tenir l'oportunitat d'enviar una comunicació, amb aquest títol:
"El Dret civil balear, exemple únic de mera conservació (i amb retrocés social) del dret civil especial (de 1961). És l’ocàs del Dret civil balear o tindrà resiliència?”.

Amb la tramitació per part del Govern del Projecte de llei per la qual es modifica la Compilació de dret civil de les Illes Balears (Aprovat pel Consell de Govern de 17 de juny de 2016), comença el moment de tractar els comptes pendents del Dret civil balear per caminar cap al seu ocàs o cap a la seva resiliència.   

Diu aquest Projecte de llei que:
"en el procés de proposta de modificació de la Compilació hi ha participat la Comissió Assessora de Dret Civil de les Illes Balears".


Aquest és el meu primer tema per analitzar en relació amb quina ha estat l’opció legislativa i, directa o indirectament, del "foralisme"[1], en relació amb l'esperit normatiu que ha de guiar les institucions civils cap al seu desenvolupament o cap a la seva superació i abandonament si no són inútils a la societat actual. Sense oblidar que el poder legislatiu no pot permetre certes interferències, ni deixar les seves competència autonòmiques en mans de forces interposades o poders fàctic, que imposin criteris moral o ideològics determinats, tradicionalment patriarcals, a la societat.

[El foralisme consider que s’expressa mitjançant òrgans entremitjos -com acadèmies i comissions d’estudi-, que poden arribar a ser grups que es mouen per ideologia, per tant, mancants d’imparcialitat, entre el poble sobirà i les seves institucions parlamentàries. Són fórmules que ens evoquen una difícil compatibilitat amb la democràcia representativa, perquè els integrants d’aquests grups, per molt que es diguin "experts juristes", només es representen a si mateixos, però poden influir en regulacions que afecten interessos generals. M'incomoden, especialment, des del punt de vista femení, pel fet que a partir dels anys 1990 s’evidencia que la llibertat femenina ha arribat perquè la dona ha decidit sortir de qualsevol fórmula de control (així, la unitat familiar, el poder de direcció de la família, la família com a fórmula de representació jurídica, les associacions de pares (separats ...), els consells ciutadans, l'interès del menor ... són fórmules patriarcals per a tornar a dur a la dona i a l'autoritat materna, al sotmetiment i a la invisibilització, conseqüència de tractar a la dona des de l'escissió entre ment i cos femení -és a dir, és la violència judicial, legal i institucional). Justificar l’existència o sentit d’aquest grups en antecedents històrics es precisament el que els deslegitima a l’actualitat, pel biaix de gènere que hi ha en la ideologia vinculada a la immutabilitat del dret foral (o foralisme).]

La tramitació del Projecte de Llei pel qual es modifica la Compilació de Dret civil de les Illes Balears (BOPIB n.º 53, p. 2537, Registre d’entrada 10512/2016), per dur a terme la reforma necessària (per complir el dret estatal d’aplicació directa) d’eliminar la referència a la causa de separació que fa l’actual art. 45 de la Compilació (i que ha quedat desencaixat respecte del sistema espanyol no causal de separació i divorci); i per regular la crida a la CA o a les administracions territorials en matèria de successió intestada; és una mostra de l’actitud d'obstruccionisme que, indirectament, aquest òrgans paralegislatius han evidenciat, en alguna ocasió. 

Per què? Perquè aquesta reforma necessària s’hagués dut a terme ja fa dos anys, si el PP, apel·lant a un òrgan vinculat només al Govern, com és la Comissió Assessora, no ho hagués obstaculitzat.

Consideram que el següent debat parlamentari, n’és un clar exemple, de l’obstruccionisme que el “foralisme” ha suposat a l'exercici del poder legislatiu, patent en la fonamentació utilitzada pel grup parlamentari PP, en ús de la seva majoria absoluta, per no prendre en consideració la Proposta de llei de reforma i adequació normativa de la Compilació proposada pel grup MES, a l'octubre de 2014 (Diari de sessions n.º 142, 2004).  

El PP rebutjà la presa en consideració de la proposta de Llei perquè diu que aquestes propostes només les ha de fer la Comissió Assessora de DCIB utilitzant un grup interposat entre el titular de la sobirania, el poble, i els seus legítims representants:
"Tota aquesta nova regulació de successió intestada ... entenem que també ha d’incorporar-se ... però seguint un criteri, un criteri que entenem nosaltres que ha de ser aquell criteri jurídicament especialitzat, tècnic, aquell criteri científic d’aquelles precises institucions que ens hem donat a nosaltres mateixos per conservar, per adaptar i per fer evolucionar el nostre dret, i em referesc precisament a la Comissió Assessora de Dret Civil de les Illes Balears, òrgan permanent, òrgan de consulta, òrgan d’assessorament del Govern de les Illes Balears en matèria de dret civil propi, ...".

El diputat sr. MÁS I COLOM (Diari de sessions n.º 142, 2004) evidencia bé el fet de pèrdua de democràcia que estam comentant:
"... a veure, jo, sincerament, crec que ens confonem, una cosa és el Govern i l’altra el Parlament; el Govern executa, el Parlament és el sobirà representant del poble; la comissió és una comissió assessora del Govern, designada pel Govern, de juristes prestigiosos, però designada pel Govern ... El Govern no ha de venir a dir-nos a nosaltres, en el Parlament, què hem de fer o deixar de fer ... La comissió assessora del Govern assessorarà el Govern, però a nosaltres no ens pot dir si podem legislar o no ... No ha de venir ningú a dir-me si ho puc fer o no puc deixar de fer! Fins aquí, això és la nostra dignitat! 
Preceptiu, preceptiu, no ho posa a cap norma, a cap llei que sigui preceptiu. Nosaltres no som una comissió del Govern, Sr. Jerez, no ho som ni ho volem ser, som el Parlament de les Illes Balears, els legítims representants del poble de les Illes Balears, Sr. Jerez, no una comissió del Govern balear.”

dimecres, 28 de setembre de 2016

La divisió de la societat i de tots els àmbits, entre majoria i minoria, i fer perdedores a les minories, ens du al fi de la democràcia.


La democràcia és un sistema d'equilibri entre majoria i minoria, on les dos són imprescindibles pel sistema, són inherents al sistema, en garanteixen el seu funcionament. 
Primer les majories absolutes autoritàries i assimilades als règims del pensament de l'un, com hem patit, més que ningú les dones i la nostra llengua materna, durant el règim Rajoy, ha portat a la fi del sistema de democràcia representativa. Ara, la fi del sistema es certifica per la força de la igualtat de tots els plantejaments oposats, on no es permet veure cap majoria i on l'ús demagògic del sentit del vot dels votants (això de tenir un mandat democràtic per fer autointerpretacions i discursos persuasius), per desfer la igualtat, ja no engana a ningú.

Clinton - Trump - 47% v. 44%
Brexit - SI 51% v. NO 48%
Eleccions catalanes - 48% independència
Elecció de Rajoy - 170 SI v. 180 NO
Dreta - esquerra al 26J - 183 escons v. 168 escons
PSOE - Espanyolisme Díez 51%? v. Socialdemocràcia de Sánchez

La justícia, que és molt més que democràcia, es troba en no haver de decidir, en que no sigui necessari haver de triar, decidir, ni marginar o menystenir les opcions menys triades en les ideologies de partits.

dimarts, 27 de setembre de 2016

Les nominacions setmanals de na Marga Prohens.

En Bauzá ens va avisar: 
O jo, o la nada!
I ens va deixar la nada. És ella, marca PP! 

Té un armari a l'alçada de na Cospedal, l'elegància de na Theresa May, és rossa com na Clinton, imita l'estil "coleta" de Cifuentes i du els morros ben vermells com na Soraya ... ho té tot, també la veu estrident i el discurs frívol pel seu show de les nominacions setmanals:

  • Nomin a na Francina Armengol perquè se'n va a Bruxel·les i no m'escolta. 
  • Nomin a n'Álvaro Gijón perquè ha perdut sa il·lusió. 
  • Nomin a n'Antonio Gómez perquè és com un moble. 

 Què recordarem del seu pas pel Parlament? 
"El feminisme està passat de moda!". 

dimecres, 14 de setembre de 2016

Na Rita es fuga de les clavegueres del PP i s'instal·la a l'àtic de l'hotel "Senator", per guanyar tranquil·litat.

Mirándote a los ojos, juraría
Que tienes algo nuevo que contarme
Empieza ya mujer, no tengas miedo  ...
...
........

... pues, mira, xiquet baleario, te cuento:
- "En el grupo mixto cobraré 2300 euros mensuales más que tú". Pues ya sabes, baleario: "el PP nos roba!".

*********** 

dijous, 8 de setembre de 2016

El 25D, terceres eleccions (fum, fum, fum).

Quin salvador, messies, senyor, s'asseurà el 25D al tron celestial?

Obra de Yayoi Kusama
"... falos blandos y formas diversas creadas en tela y cosidas con hilo. A partir de esta descripción, se podría decir que se trata de una obra realizada como si se tratase de una costura cualquiera, pero en este caso, es una obra que además cuestiona el poder fálico a través de una actividad asociada a las labores femeninas."

*****************************************

Esdevinguda la llibertat femenina i la diferència femenina, al final del patriarcat, en el temps actual de nihilisme dels partits polítics, de la política masculina del discurs i la persuasió, de la desvinculació entre paraula i ser, i de la imposició de la igualtat homologadora, no hi ha manera de triar un salvador de les runes patriarcals. 
Sembla que la tan malmenada igualtat (tornada limitadora i zulo del fet humà diferencial -sexe i llengua materna), el mantra de "Si queremos (las mujeres) igualdad es para todos", els està perseguint i es queden iguals i igualats en cada elecció. 


"El final del patriarcado ha abierto una batalla por lo simbólico completamente nueva. Es una batalla por el modo de interpretar y de poner en palabras el sentido actual de la realidad: el sentido de la vida, de las relaciones, de las cosas y, sobre todo, el sentido actual del ser mujer u hombre, un asunto en el que casi nadie se aclara ya. Todo esto lo decía antes, a su modo, el patriarcado. Ahora está abierta la posibilidad de que lo digamos las mujeres hablando como mujeres, eligiendo hablar como mujeres y no como hombres. Los hombres, por lo general, están en este momento más ocupados en lo que les pasa con el reparto del poder en las democracias (curiosamente bloqueadas a fuerza de igualdad en muchos Estados como el español, el de los Estados Unidos, Reino Unido, etc.) que en algo que les afecta mucho más a fondo y que es, precisamente, el final del patriarcado, inseparable, por lo demás, de la crisis de la democracia. Por eso es la ocasión de las mujeres, ocasión de hacer de tertium, de terciar en el debate cristalizado entre derechas e izquierdas para devolverle el contacto con la realidad viva. No sabemos por cuánto tiempo estará disponible la ocasión.
Para no equivocarse, es necesario ahora, yo creo, recordar que la batalla por lo simbólico ya no se dirime entre mujeres y hombres sino que se libra, sí, entre mujeres y hombres, como antes, pero también entre hombres y, sobre todo, entre mujeres, porque somos las mujeres las depositarias de la lengua materna, las que más sabemos de la coincidencia de las palabras y las cosas. Visto así, ya no da tanto miedo que haya mujeres que eligen hablar como hombres: ellas sabrán o, tal vez, aprenderán por experiencia. Lo importante es saber, como dicen que decía no sé quién, dónde está el enemigo. Saber quién es y dónde está para esquivarlo, sin entrar en conflictos que no llevan a nada mas que a cansarse o a paralizarse políticamente. Ya no está prohibido criticar a otra mujer. Vale más recordar que sabemos mucho del conflicto relacional, el que no pretende destruir a lo otro sino enseñar a tratarlo adecuadamente con lo que María Zambrano llamó en su día piedad."

dimecres, 7 de setembre de 2016

38 homes han assassinat una dona que els havia estimat, en aquest nou mesos de l'any 2016. Cada 8 hores, un home va violar una dona a Espanya durant el 2015. L'odi i la violència extrema contra la dona és la mostra, paradoxal, de que el patriarcat, com a ordre simbòlic, com a sistema de valors, com a cultura, s'ha acabat i els homes estan desemparats, perduts ... encara lluny de trobar el masculí lliure del patriarcat i poc interessats en tractar d'assumir la seva parcialitat masculina, que ja no equival al (inexistent) universal neutre.


MARÍA-MILAGROS RIVERA GARRETAS

No es no: el juicio contra los violadores alimaña de Pamplona


En la madrugada del 7 de julio pasado, poco antes de empezar las fiestas de san Fermín, una chica de 18 años fue agredida, violada y vejada en Pamplona por un grupo de cinco hombres. Ella iba sola. Ellos en pandilla, jaleándose entre sí y pidiendo turno como alimañas semivocales. Tuvieron el detalle de robarle y la impiedad de grabar en vídeo su propia imbecilidad y vileza. Terminada la exhibición de virilidad, un episodio más de la guerra continua contra las mujeres que está trayendo la libertad femenina, ella se quedó en el portal llorando. Unas vecinas y la policía le prestaron ayuda.
En los cerebros de minotauro de los cinco violadores no hubo lugar para un aviso del dolor y del daño irreparable que estaban causando a la chica. Aunque ella salga incólume y virgen de esta agresión, que saldrá, su cuerpo, sagrado como todo cuerpo de mujer, no olvidará nunca la intensidad del odio masculino ni la estúpida banalidad de su violencia sexual. Si estaban desesperados, borrachos o drogados ¿por qué contra nosotras? ¿Por qué no contra sí mismos o contra su propio sexo?
 

En nuestra cultura europea y occidental hay una connivencia milenaria entre el Derecho y la violencia masculina contra las mujeres. Desde la Grecia clásica hasta mediados del siglo XX, el Derecho encargó a los padres y maridos la ejecución de las penas corporales públicas y privadas impuestas por sus leyes a las mujeres que no cumplieran las normas del patriarcado, sin más límite que la opinión pública (Ilaria Boiano); es decir, con impunidad: sin defensa ni juicio ni sentencia.
 

Los violadores de Pamplona se juzgaron tan impunes que filmaron sus propios delitos y vejaciones, tal vez con el propósito de conservar la memoria de las hazañas del patriarcado o de hacer alarde de la suya. Hace unos meses, una alumna del último curso de la enseñanza secundaria, seguramente de la edad de la chica violada en Pamplona, ganó un premio de la Universidad de Barcelona por su trabajo de investigación titulado La cultura de la violación. Se refería a nuestra cultura, la occidental. Del relato que publicó en los años setenta del siglo XX una conocida revista geográfica sobre la personal travesía del desierto de una chica joven que recorrió a pie y sola Australia de este a oeste, recuerdo ahora el consejo esencial que le dio un domador de camellos. Regalándole un fusil, le dijo: si un día ves un animal al galope dirigiéndose a ti en la distancia, espéralo y, sencillamente, dispara, porque está en celo y te matará.
 

La prensa de ayer, 10 de agosto de 2016, recogió la noticia del juicio contra los cinco violadores de Pamplona. Entre los datos acostumbrados decía que, según el juez, “en ningún caso cabe apreciar ningún consentimiento de la víctima”. Una lectora se indigna y se pregunta: Pero bueno ¿en qué cabeza cabe? ¿Se les ocurre cuando hay un atentado en un aeropuerto? Y sin embargo, el juez, con esa frase extraña pero rotunda, estaba protegiendo a la víctima. La protegía no de sus agresores sino del Derecho*. Del Derecho que, según dicen y a mí me enseñaron de pequeña, está para protegerte. Del Derecho que todavía hoy sospecha que la mujer consiente a la violación y la sola sospecha sirve al violador de atenuante o lleva a cerrar el caso. Pero la sospecha es, en realidad, miedo de que la sexualidad masculina violenta no fascine a las mujeres y pierda, así, su razón de ser. Así de lejos están muchos de ellos de lo femenino libre.

(* La necessitat de protegir-se una dona davant del Dret és el perquè tanta violència no es denúncia.)

Nuestra sociedad y nuestro Estado de Derecho nos tiene hoy sometidas a las mujeres a una contradicción grave, de esas que nacen de un error de epistemología o situación de double bind o doble tirón. En todo lo que tiene que ver con la política sexual y la violencia masculina, estamos sometidas a dos obligaciones contradictorias: el Derecho está para protegerte y, a la vez, el juez o la jueza tiene que tomarse la molestia, si es un buen juez o una buena jueza, de protegerte del Derecho que ha legitimado durante siglos la violencia de los padres y los maridos contra las mujeres. Esto trae innumerables injusticias y un sufrimiento femenino insoportable. Escribió Simone Weil en uno de sus Cuadernos que el valor civilizador de una civilización lo miden los errores de epistemología en los que no pone a la gente.


Los errores de epistemología son contradicciones en las verdades superiores de una cultura. Son, pues, errores de sentido, errores simbólicos, errores que afectan al orden simbólico y lo entorpecen. Por ejemplo, cuando una mujer denuncia una violación, se verá sometida seguidamente y en nombre de la ley a un número indeterminado de violaciones simbólicas**, cruelísimas también estas porque tendrá que revivirlo todo una y otra vez ante hombres o mujeres, en el mejor de los casos, indiferentes a su sufrimiento, a fuerza de presunta imparcialidad. Le pasará al denunciar los hechos, en las reconstrucciones del suceso, en las revisiones médicas, en la preparación de la causa con sus abogados o abogadas, en los interrogatorios previos al proceso, durante el juicio, al leer la sentencia, al recurrirla, etc. 

(** Igualment ocorre amb l'avortament. Es defensa com a dret o llibertat, però és la marca de la manca de llibertat del cos femení davant el poder fecundador masculí i la no presa en consideració, per part del masculí, d'aquest desequilibri. No és un dret ni una llibertat perquè avortar deixa una pitjada al cos de la dona i la sotmet a violacions simbòliques futures cada vegada, cada examen mèdic, cada nou metge, que demana: Ha avortat alguna vegada? -Record jo en el moment de parir, en cada un dels meus parts, just a punt de donar vida, com al full de preguntes rutinàries de la comare hi havia: Colesterol? Hipertensió? Avortaments? I vaig pensar: Quan la ment i el cos m'impulsen una nova vida que em travessa em demanen sobre el dolor, la necessitat, la por, la culpabilitat, el sofriment d'un avortament? Una violació simbòlica més que patim les dones, fins i tot, les tan homologades al patriarcat que no es pensen a elles mateixes com a dones.)

Algo palió el logro de algunas juristas feministas al conseguir la inversión de la carga de la prueba, de modo que se obligó al acusado a demostrar él que no había cometido el delito, y no al revés. Más se ha conseguido recientemente en Alemania (efecto de los sucesos de la nochevieja de 2015 en Colonia) con la ley del “No es No”, que exime a la mujer de probar nada, bastando su palabra cuando dice que no consintió a la violación. Pero falta mucho, en mi opinión, no porque el camino sea ni corto ni largo sino porque falta lo esencial.


Falta una revolución simbólica femenina del Derecho que lleve a una mujer, a otra, otra, otra, otra y así sucesivamente, a tomar conciencia de que la “autonomía del derecho y la autonomía en el derecho” de las que habló Lia Cigarini hace más de veinte años (La política del deseo, 1995) es hoy perfectamente pensable y viable. Como cuando en 1970 nos dijimos íntimamente las feministas, sin saber que tantas mujeres estábamos haciendo lo mismo: “Yo no haré del hombre del que me he enamorado, un patriarca”, y así se fraguó el final del patriarcado.*** En el número 50 de la revista DUODA (abril de 2016) Lourdes Albi, en un artículo titulado Una separación, pone el ejemplo de su propia historia recién vivida. En plenos preparativos de su juicio de divorcio, en medio del dolor por la decisión del padre de dividir a los hijos comunes en dos exigiendo la custoria compartida****, ella cayó en la cuenta y supo expresar que lo que quería era vivir la vida entera de sus dos niños, no la mitad; y la quería vivir porque es su madre y esto basta, independientemente de leyes y de jueces. Esta ha sido su revolución simbólica del Derecho. Poco antes del juicio, él entendió que la justicia es mejor que el derecho, y el juicio no hizo falta celebrarlo. Es este, en mi opinión, un ejemplo precioso de revolución simbólica femenina del derecho entendida como autonomía del derecho y en el derecho. También lo son las mujeres que no denuncian agresiones y maltrato porque prefieren custodiar algo de su dignidad que es estrictamente del orden simbólico y que saben que el Derecho puede dilapidar en segundos. Lo sabían antes de que fuera emitida una terrible sentencia en Génova que lo confirma condenando a una esposa como cómplice de la violencia repetida y prolongada de su marido, por no haberla denunciado antes o acudido a los centros antiviolencia. Sin que las razones de ella significaran nada. Pero bajo nuestros párpados, otros ojos se han abierto (Adrienne Rich) hace ya tiempo. Las revoluciones simbólicas son rápidas e irreversibles. 

(*** "Educaré el nin al qual jo he parit des de la parcialitat masculina, lluny de l'androcentrisme, com a masculí lliure".- Diem les dones lliures que hem incorporat la maternitat d'un fill al nostre feminisme.)  
(**** La imposició, directa o indirecta, de custòdia compartida, un darrer intent del dret masculí al cos fèrtil de la dona, una derivada de la potestat marital.)