1998-2017: El càrtel del dret civil balear ha impedit la competència en matèria civil?

Diéguez: «(...) no sé por qué una comisión tan grande para la necesidad, y la necesidad está clara, y el sentido de la reforma (...).

En fin, entrando en el tema del coste que va a tener esta reforma, supongo que el coste será cero porque, habida cuenta del prestigio, del carácter y de la cautela que se ha tomado, si tiene que ser por horas, creo que va a ser un desastre para esta comunidad autónoma».

Preguntes RGE núm. 4806/98 i 4807/98 del diputat Diéguez i Seguí i resposta de la Consellera de Funció Pública, Pilar Ferrer Vanrell. Diari del Ple del Parlament, n.º 132, 17.11.1998, p. 5578.

dissabte, 30 d’abril de 2016

Custòdia confiscada/paterna "ex oficio" & dret a anar de putes: Les dues cares de la mateixa moneda de la misogínia insidiosa dels partits polítics al final del patriarcat (I).

[El meu projecte investigador en dret femení, en curs, per d'aquí a uns mesos, posa en joc tota aquesta desconstrucció del dret civil masculí: 
Ella, Amor. Ell, drets. L’acorralament de la llibertat femenina dins el dret masculí, al final del patriarcat, per part de la política masculina: Repudiades (si ell demanda), adúlteres (si tu demandes), germinadora de Logos (matricidi per custòdia compartida, però has gaudit de la sexualitat) i prostitutes "uni-clientelars" (matricidi per custòdia compartida, però formes part de l'estadística de dones sexualment insatisfetes per les múltiples disfuncions sexuals masculines].

Ara que el patriarcat ja no pot imposar les seves regles i que ha esdevingut la llibertat femenina en la totalitat de les dones de la meva generació, nascudes de les dones que varen viure l'emancipació femenina i ens varen educar com a dones lliures, s’entén la gran veritat reflectida en la imatge de l'abraçada del gran relat masculí de la transició. La dona no és abraçada per ningú perquè no és visible la diferència femenina en la Constitució, ningú no la veu, perquè ella, la dona, jo, no va rebre el cos, perquè ella no va ser reconeguda com l'autora de la vida, l'autora dels cossos, amb tot el que d'aquí es deriva de la pèrdua del subjecte masculí-universal de tot control sobre la dona i els seus fruits; la fi de la pàtria potestat en contra de l'autoritat materna. 
La Constitució no dóna el cos a la dona, no li dóna l'autoria dels cossos que ella crea, perquè se'ls segueix atribuint l'Estat per garantir la ficció de titularitat del pare (en minúscula). 
Quan s’obrirà la Constitució (serà gros perquè el gran conflicte no és identitari, és previ a tot, és entre sexes i sobre el primer lloc del cos femení en la civilització -per la qual es fan les normes), com tota norma que es pretén tocar, tot s'esbucarà més, perquè el dret masculí està basat en la falsedat que l'home és autor de la vida i que el subjecte masculí val pel neutre-universal, de manera que, quan es sexualitza el subjecte de les lleis, i es posa en femení, tot l'andami jurídic cau, s'obren grans escletxes, per sempre, i es desconstrueix tot l'ordre jurídic patriarcal, amb facilitat (pensat a partir de Lia Cigarini).  

El col·lectiu de dones de la Llibreria de Milà varen constatar als anys 90 del segle XX que s'havia produït la Fi del Patriarcat, amb l'adveniment, l'arribada de la llibertat femenina. 
La fi del patriarcat no només és del control de l'home i les seves estructures, especialment, la llei, sobre la dona, el seu cos fèrtil i els seus fruits, sinó que és una fi, un esbucament de tot un ordre d'institucions.

És ben palès que això s'està produint en aquestes lluites nihilistes entre tota una diversitat d'ideologies masculines sostingudes, a la desesperada, per les forces polítiques del moment actual. 

Les dones, que complírem la majoria d'edat als anys 90, som les dones que hem viscut en tot la llibertat femenina, la qual, diu la jursita Clara Jourdan que ha romput el vincle jurídic patriarcal, ja no pot ser controlada per la llei encara que:
"el derecho sigue expresando exigencias simbólicas importantes de los hombres, impuestas también a las mujeres. Pero distinto, porque ahora ya no se funda en el principio jerárquico entre los sexos sino en el principio de igualdad. ... sólo cuando la libertad femenina ha ocurrido en la conciencia y en la práctica de las mujeres, ha tomado sentido la idea de diferencia sexual como algo de libertad. Sobre todo de libertad para las mujeres, así que hemos descubierto que ser iguales a los hombres no era un objetivo político, al contrario podía perjudicarnos".

La igualtat de l'home amb la dona (del pare amb la mare) no és justícia, perquè es basa en el frau de la igualtat com a principi jurídic, que es tradueix en unitat de sexes o homologació, perdent la dona l'excedent que ella té sobre el masculí i, per tant, sometent-la a ell. 
Ara observem com ens perjudiquen i ens sotmeten amb aquesta idea d'unitat de sexes, d'igualació de la dona pel baix, el reducte de partits misògins que han anat muntant-se des de les runes ideològiques d’altres partits, normalment per crear partits basats en el personalisme viril (inclou dones patriarcals) i amb la recerca desesperada de protagonisme i reconeixement (de cementiri d'elefants o de segons de "candelabro"), a costa de la dona i, sobretot, de la mare: UPyD (ja desaparegut), C's i PI. També el sector del PP de Ruiz-Gallardón. 

Tot això ens situa, en el fet que es pretén acorralar la llibertat femenina dins del recinte jurídic masculí i per aturar-ho (seguint a María MilagrosRivera Garretas) s'ha "de elaborar y hacer político el conflicto soterrado entre la democracia y la madre sobre la autoría y el valor político del cuerpo humano”.

L'atribució de l'autoria de la vida a l'Estat, per així donar el lloc al pare, en contra i sobre l'autoritat materna, ja no prosperarà. 
No hi haurà avanç social, ni civilització, sense retornar a les dones, a totes, la competència damunt del propi cos perquè en som titulars, ja que cada mare dóna el cos a la seva filla i al seu fill, evidenciant que és ella l'autora dels cossos i de la vida, i per tant, cap regla que no sigui l'autoritat materna podrà imposar-se en la relació entre els sexes i els seus conflictes com és, en aquests moments, la gran violència contra la mare per part de la paternitat dels homes que no poden acceptar haver perdut tot control sobre elles, i volen mantenir-lo pretenent que l'Estat digui que ells són els autors de la vida, amb les institucions patriarcals, com la pàtria potestat, i amb l’execució terrible de la mateixa, violant legalment el cos de mare, que és la imposició a una mare de la custòdia compartida o la prohibició de custòdia materna, com a regla general; quan l'autoritat materna és "extra legem", "per damunt" del dret; i res pot acorralar-la. 

divendres, 22 d’abril de 2016

Responsabilitat de l'Estat pel dany moral que els tribunals de justícia provoquen a les mares impedint-lis alletar i privant-les, a elles i a les seves criatures, del contacte quotidià amb l'hàbitat matern, del desenvolupament normal de la díada. L'Estat que impedeix a les mares ser, el que són, el primer cos en la procreació, el que fixa l'autoritat materna que regeix l'infantessa (i tota la vida), el que crea civilització, visualitzada en el "continuum matern".

Conferència:
El deseo de lactar cuando la convivencia con el padre no es posible. 
 
El grup de mares Lacmad parlen de mí:

Francesca Llodrà es doctora en Derecho y nos demostró que si los profesionales de la salud no saben mucho sobre lactancia, los jueces saben todavía menos. Mostró una enorme cantidad de sentencias en casos de separación en los que la lactancia se usa como arma arrojadiza y de hecho muchas veces la madre tiene todas las de perder sea como sea: ya sea porque la lactancia ya dura demasiado, o porque se la califica de mala madre si no ha dado el pecho. Vimos frases tremendas en las que se evidencia que sólo se considera la lactancia en su rol como alimento, olvidando su aporte emocional y su contribución a la salud del niño, despreciando la valía de lactancias prolongadas o equiparando por completo a padre y madre en su rol en la lactancia llegando a decir que “existen preparados en las farmacias de la misma calidad”. Qué duda cabe que cuando se rompe una pareja sin llegar a un acuerdo al final acabamos sacando lo peor de cada uno, pasando por encima de los derechos de los niños, y los jueces además acaban cayendo en las generalizaciones sin tener en cuenta la situación específica de cada familia.

**************************

dimecres, 20 d’abril de 2016

Els ciutadans podran votar als 16 anys. Les dones no. Les dones als 16 anys tenen totalment negada la competència sobre el seu propi cos i la seva sexualitat (Com, idò, han de tenir capacitat per decidir qui les ha de governar, qui ha de ser l'Amo?). I a qualsevol edat, la dona no té encara reconeguda la competència absoluta damunt del cos i l'autoria dels seus fruits, de la vida dels quals és autora, ja que encara es pensen que ens poden sotmetre als drets de pàtria potestat del pare, imposant per llei la pàtria potestat conjunta i, ara, prohibint la custòdia materna, la que pertany al Dret matern, al Dret del drets, introduint una falsetat en el sistema de valors que és negar el cos femení, reduint a la dona, de mare a progenitor.

La mayoría del Congreso, a favor de que voten los mayores de 16 años

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, defendió su propuesta porque a los mayores de 16 años «se les pueden exigir responsabilidades penales». No permitirles votar, dijo, obedece «al miedo [del PP] a aquellos que nunca han tenido en cuenta». 

QUI MAI COMPTA ÉS LA DONA, LA CIUTADANIA EN COS DE DONA, LA GENEALOGIA FEMENINA COM A VERTADERA CIVILITZACIÓ, TAL COM S'OBSERVA DES DE LA POLÍTICA SEXUAL, DES DE LA RELACIÓ ENTRE ELS SEXES I ELS CONFLICTES ENTRE ELLS, QUE ARA S'IGNOREN I ES RESOLEN DES DE LA VIOLACIÓ LEGAL DE LA DONA I LA MARE. 

Tant té la ideologia, la política segona, de partits, o masculina, sempre parteix de que el cos-ment de dona no forma una unitat i, per això, estam sotmeses a la titularitat de l'Estat (escenari genuí del simbòlic masculí) sobre el nostre cos fèrtil i sobre els nostres fruits, dels quals l'Estat (el pare) usurpa l'autoria per atribuir-la al pare, amb la pàtria potestat i la custòdia compartida o paterna (les dues coses són el mateix, perquè és el control de la maternitat d'una dona per part del mascle fecunditzador)

A la propera generació, quasi cap home serà convidat a ser pare, per part d'una dona.
Aquesta serà la nostra llibertat, fer l'èmfasi en la diferenciació absoluta entre els actes de sexualitat femenina, el compartir sexualitat, i l'obertura a la maternitat, convidant a un home a formar-hi part, d'acord al principi d'autoritat materna. 

dimarts, 19 d’abril de 2016

L'atribució legal de pàtria potestat al pare mata l'alma mater, la "mater auctoritas", el vertader principi del Dret per a governar la custòdia dels fruits del propi cos, femení, fértil, i lliure. Ara, a més a més, volen usurpar-nos més i duen a terme la violació simbòlica de l'Estat a les mares, privant-nos de la custòdia quotidiana de les nostres criatures i, a elles, del moment diari de "tocar mare". Així, el feminisme d'Estat ha parit un fill misògin que mata l'emancipació de les mares, fent-les retrocedir per a poder conservar les criatures. El pitjor càstig que podia rebre el feminisme patriarcal.

A grandes rasgos, hay que decir que para el feminismo de la igualdad, la maternidad se identifica como una mera capacidad de la mujer y, tanto dar a luz, como interrumpir un embarazo son manifestaciones de una misma capacidad de opción -el aborto se convierte en una posibilidad del derecho a la maternidad libremente decidida. Esta ideología cristaliza en un marco en el que la relación de los sexos se postula desde la lucha y no desde la cooperación por lo que la maternidad libremente decidida da a la mujer “una herramienta para configurar algo más que su legítimo ámbito propio; a través de ella se posiciona, al margen o en contra, incluso del varón a quien considera sujeto permanente y culpable de su humillación y explotación”. Estas concepciones se han plasmado en leyes y predeterminan la actuación de los tribunales en muchos asuntos propios del derecho de familia.
Tal vez, estos autores se están refiriendo a lo que, por ejemplo, puede ocurrir con una medida de conciliación como es la custodia compartida. En la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, se introduce la figura de la custodia compartida (art. 92 Cc) y se señala que, su “objeto es procurar la mejor realización de su beneficio e interés, y hacer que ambos progenitores perciban que su responsabilidad para con ellos continúa, a pesar de la separación o el divorcio (…)”. No hace falta decir que, dado el contexto social que todos conocemos, la idea es que el padre perciba que debe seguir corresponsabilizándose de los hijos a pesar de la separación. Es una medida de promoción de conciliación de la vida laboral y familiar de la mujer típica del feminismo de la igualdad para hacer frente a prejuicios de género: las madres continúan con la crianza después del divorcio porque, generalmente, ya lo venían haciendo durante el matrimonio (pero no había situación de conflicto), con lo cual, para permitir a la mujer iguales oportunidades que al varón, esté debe corresponsabilizarse de la crianza a pesar de no convivir. Esta medida se presenta desde la lucha de sexos y no desde la cooperación cuando se permite la adopción de la misma sin acuerdo de ambos, pues se piensa que quien no estará de acuerdo será el varón. Pero la medida de igualdad se convierte en arma arrojadiza contra la mujer cuando es ella la que no está de acuerdo con la custodia compartida. La idea es que una medida de promoción de la igualdad de la mujer, en el contexto de los litigios de derecho de familia, puede convertirse en una arma neomachista, en caso de adoptarse en defecto de acuerdo y en contra de la voluntad de la madre. Neomachista, para nosotras, porque el género masculino la usa para defender su posición de poder representada por la idea: “no querías que fuéramos iguales, pues me quedaré con las hijas e hijos porque tengo tanto derecho como tu (y además, mayor poder adquisitivo, mejor horario y vivienda propia cercana al colegio)”. Es decir, no creemos que la finalidad de la medida fuera pasar, para paliar perjuicios históricos a las mujeres, de la presuposición de que la madre es más apta para la crianza (que si es un prejuicio de género en término generales que no le permitía conciliar) a que la mujer deba probar que es mejor madre que el padre, perdiendo los escasos privilegios que, basándose en una esencialidad diferente, tenía la mujer frente al varón: la crianza de sus hijos. Esencialidad diferente que, en nuestra opinión, sin duda, sustenta prejuicios de género que hay que combatir, pero que tiene también un punto de partida real, basado en la diferencia de sexo que hace que la maternidad y la paternidad sean biológica, psicológica y emocionalmente diferentes.
El síndrome de alienación parental es también una figura empleada como arma arrojadiza contra la mujer, en la medida en que se la considera instigadora de la conducta en virtud de la cual la hija o hijo manifiesta no querer ver a su padre (en casos de maltrato) o preferir estar con su madre, ante un desacuerdo por la custodia compartida. La afirmación de que los vínculos afectivos que se generan con la madre (la simbiosis, la científicamente comprobada díada mamá-bebé) son más intensos que con el padre en edades tempranas se ha visto como un prejuicio de género que hay que combatir, en la medida en que dificulte la conciliación de la mujer y la relegue al papel de criadora por estar, biológicamente, más preparada; pero ese prejuicio de género no debe caber como argumento a favor de posturas neomachistas que presentan al padre en situación de víctima de una desigualdad.
En definitiva, los mecanismos para exigir corresponsabilidad al varón en la crianza para superar estereotipos de género no pueden convertirse en negadores de las diferencias biológicas entre sexos, en perjuicio de la mujer. Si esto ocurre, en mi opinión, debemos replantearnos este camino en la lucha hacia la igualdad esencial.
(El text és meu, del treball "La lactancia materna: De la opción al derecho")

**********************************

Respecte a la xacra, que és per a les dones que trien ser-ho, el Feminisme d'Estat (perquè ha parit nous partits i polítiques misògines, que exigeixen la igualació de l'home a la dona, perquè ell protesta en contra d'ella, perquè ell no pot ser mare) Vandana Shiva l'adjectiva de "feminisme patriarcal" i diu: 

"La liberación de las mujeres se prescribe como la masculinización de la mujer. La emancipación del «segundo sexo» radica en tomar como modelo el primero; la libertad de las mujeres consiste en liberarse de la biología, de la «servidumbre al misterioso proceso de la vida». Está compuesta por mujeres que «luchan contra los elementos» y se convierten en masculinas. La liberación que concibe ... un mundo en el que lo masculino se acepta como superior y las mujeres son libres para asumir los valores masculinos. El proceso de liberación es, pues, una masculinización del mundo definida dentro de las categorías creadas por la ideología basada en el género." 

Ella era la que anava pintada com una pallassa! i tothom se’n va riure de la dona equivocada, de l'advocada d'Estat que, per serietat, havia de desacreditar l'acusació del cabaret "Manos limpias".
Money makes the world go around.


dilluns, 18 d’abril de 2016

És tot el sistema allò que encobreix la violència dels homes patriarcals, aquells que no suporten la llibertat femenina, ni la posició primera del cos femení en la procreació, la que atorga l'autoritat materna per a governar la pròpia maternitat.
SAP Pontevedra 17.4.2015: 
"Argumenta a su favor la apelante ... que no proceda acordar la guarda compartida por efecto del art. 92.7 C. Civil. 
(...)
Por otro lado, dicho precepto debe ser interpretado con cautela a fin de que no dé lugar a abusos puesto que, de otro modo, con la mera interposición de la denuncia podría evitarse la solución de la custodia compartida, de ahí que se exija un plus sobre la verosimilitud de la misma aparte de la naturaleza y reproche penal que merezca la conducta, para que finalmente se pueda operar el citado art. 92.7 C.Civil, y en el caso de autos no concurre, ni se aprecian motivos par que fundándose en ello, el tribunal provea de otro modo". 


Per què hauries de denunciar i exposar-te a una humiliació major per part de la misogínia que el sistema té interioritzada, quan parteix de que la dona diu mentides (és la violació legal de la dona) i que no basta la seva paraula (contra el reo), quan ella no té més que la seva paraula. 
Fins que un dia és morta i resulta que no havia denunciat res. 
Per què hauria hagut de confiar en la llei que és la mediació masculina, és a dir, entre homes, universal, en substitució de la violència física entre ells?

*********************************

Una cadira per cada una de les que ens han anat faltant durant el 2015. 


"... las mujeres, gracias al triunfo del feminismo y al amor femenino de la libertad, estamos en casi todos los lugares de la vida social en los que deseamos estar; y, sin embargo, apenas nos renocemos en lo que se dice públicamente que nuestro mundo, el mundo común, es. Pienso que se puede conjeturar que la ocupación por mujeres de instancias de poder, si no va acompañada de simbólico propio, simbólico nacido del reconocimiento y de la circulación de autoridad femenina en el mundo común, o sea en el mundo de mujeres y de hombres, es una fuente en potencia de violencia y lucha entre los sexos. Puede leerse en esta clave el horror de mucha de la violencia contras las mujeres, violencia que es, hoy uno de los grandes escollos con que se encuentra el feminismo de las reivindicaciones. Porque el apropiarse de relaciones sociales sin dotarles de simbólico original, de simbólico que no copie ni asuma lo ajeno, sino que diga partiendo de sí lo que esas relaciones son ahora, es decir, espacios con o de mujeres y en qué sentidos, deja una contradicción y un vacío de significado que obstaculizan o impiden la relación humana en confianza, produciendo desconcierto y rebelión en los cuerpos; en esos cuerpos que son humanos porque hablan, porque simbolizan". 
María-Milagros Rivera, La diferencia sexual en la historia

dijous, 14 d’abril de 2016

Aquest vespre passat ha estat el darrer que una filla, nina petita de 6 anys, com la meva, haurà pogut sentir la pau i el caliu de l'hàbitat matern, perquè un home ha decidit que ella, una mare com jo, no tenia dret a viure si ell no la podia controlar.

De confirmarse éste como un caso de violencia machista, ascenderían a 15 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas en lo que llevamos de año, y hay tres casos más en investigación -en Fuengirola (Málaga), Porto do Son (A Coruña) y Lugo-, aunque en este último suceso, el ex novio de la víctima ingresó ayer en prisión acusado del asesinato. Los crímenes machistas han dejado 7 menores huérfanos en 2016.

En declaraciones a los medios de comunicación, el alcalde ha condenado "la violencia machista, tanto la que se expresa en forma de muertes, como la de baja intensidad, que se expresa en forma de control y de dominación, y también la base cultural que legitima todo eso, que va desde programas infames de televisión al uso del cuerpo de la mujer en la publicidad". 

*********************

Control i dominació és la violència que s'encobreix en l'exigència d'imposició de custòdia compartida legal o judicial a una mare, en contra de la seva autoritat materna, que li correspon pel primer lloc que té, pel Dret de drets (extralegem de la llei masculina), el cos femení en la procreació. Violència que es deu al despreci al cos femení com a cos primer en la procreació, i a la ràbia masculina, de gran part de la societat masculina, per la pèrdua de control sobre la dona i els fruits del seu cos fèrtil. 
Stn. AP Castellón 14.07.2014: “La lactancia materna preocupaba al Sr. Nicanor cuando en su manuscrito elaborado apenas tres meses del nacimiento de Alonso, ya exteriorizaba la conveniencia personal de cara al divorcio en “quitar leche materna, ya” 
SAP Islas Balears 17.11.2014: “... sigue alegando la parte apelante ... un desmesurado interés del padre por la custodia exclusiva, incluso a costa de lo que sea, pues estando plenamente acreditada la situación de lactante de la menor, presenta una demanda reconvencional con la menor de 4/5 meses de edad, en la que a pesar de ser lactante la quiere en exclusiva para él”.  

La violència l'empara el propi sistema normalitzant la violència misògina del sistema jurídic masculí, que no reconeix l'autoritat materna, i presenta, sense embuts, l'amor de mare com un heretgia i ens condemna a la foguera de les bruixes (dolentotes!). 

Stn. Cádiz 2.12.2013: … la lactancia se emplea como mero pretexto ....

Stn. Asturias 4.12.2015: “La lactancia materna tampoco debería ser un impedimento a la relación paterno-filial desde el momento que lo natural es que el menor siga una rutina horaria … en realidad el alegato encubre el deseo no confesado de apartar al hijo de su padre, obviando la oportunidad que sin duda existirán entre tomas, cuanto más que si en verdad la lactancia fuera incompatible con el contacto personal entre padre e hijo, habría que significar que el beneficio que le reporta aquella no compensa el perjuicio inherente a la pérdida del otro progenitor”.


"Hoy, concluida la postmodernidad con el final del patriarcado, bastantes mujeres occidentales (las educadas en la igualdad o unidad de los sexos) se debaten entre una libertad relacional que ya no aciertan a reconocer como femenina y el sufrimiento de una cesión extrema de autoridad y de simbólico a los hombres, que las amargan y dominan cuestionándoles o discutiéndoles todo lo que espontáneamente se les ocurre hacer como mujeres, particularmente en lo relativo a la maternidad y al deseo femenino libre del deseo y de la sexualidad masculinas." 
María-Milagros Rivera Garretas, Signos de libertad femenina. (En diálogo con la historia y la política masculinas).
 

Violència legal i judicial contra el cos de la dona i la seva posició primera en la procreació. Els poders de l'Estat ens comencen a deixar alletar i criar, ara fins als 3 anys de la criatura. A mi, no em basta. Jo govern la meva maternitat.


“... a cambio de derechos iguales, se exigió a las mujeres emancipadas o emancipables que fingieran que no tenían cuerpo femenino: éste es el fraude de la igualdad, en su versión occidental”.
María-Milagros Rivera Garretas, El fraude de la igualdad. 


*******************

Stn. Murcia 10.7.2014: … este Tribunal mantiene en sus resoluciones una consolidada línea jurídico-interpretativa que declara que el régimen de visitas de los menores con el progenitor no custodio, generalmente el padre, se efectuará sin pernocta hasta que aquellos cumplan los tres años de edad. Este criterio interpretativo responde fundamentalmente a la finalidad de evitar los posibles perjuicios e inconvenientes que pudieran derivarse para el menor como consecuencia de la pernocta en un ambiente diferente al que habitualmente está acostumbrado y aún en mayor medida en los casos de lactancia materna. Se pretende, por tanto, el mantenimiento de una mayor conexión del menor con espacios vitales que le son familiares

Stn Ciudad Real 9.9.2014: “… el régimen de pernocta … una vez dicha lactancia materna quede lógicamente finalizada y en cualquier caso una vez la menor cumpla los 3 años de edad”.  

Stn. Valencia 24.9.2014: “… dados los incuestionables beneficios de la lactancia materna, debía demorarse la pernocta con el padre, a fin de que en los fines de semana que pasan en su compañía no perdieran tal saludable hábito … La petición se rechaza por el progenitor que entiende que no debe alargarse en exceso la lactancia materna a costa de dilatar una relación normalizada con las hijas. … se estima razonable y en interés de las menores el que hasta que tengan tres años continúen pernoctando con la madre, y a esa edad en la que ya se han consolidado los beneficios de la alimentación materna deben poder pasar los fines de semana con el padre”.

Stn. Lugo 10.2.2016: “… siendo notorio lo beneficioso para el menor de este tipo de alimentación la petición de la madre resulta plenamente razonable en el sentido de demorar la pernocta hasta que el niño cumpla los tres años de edad, que es un momento en el que creemos que ya puede darse por finalizada la lactancia materna y pudo habituarse a un régimen alimenticio sin tal componente”.

Stn. Murcia 23.10.2014: “Se acepta lo razonado en instancia en cuanto al régimen de visitas del padre con su hijo, sin pernocta, hasta que el menor alcance los tres años, así como lo afirmado en orden a que la alimentación del menor, a la fecha de dictarse sentencia, era de tipo mixto, ya que tiene base probatoria lo declarado por la actora … y ello en tanto que no se ha demostrado que la alimentación del menor a tal fecha fuera exclusivamente por biberones”.

 ************************************


... se muestra lo absurdo de la democracia igualitaria entre los sexos. Y lo violento. Lo violento, porque suena como autorización a los hombres a protestar contra la asimetría irreducible de su condición humana masculina. Así que, igual que no aceptan la libertad femenina, hemos visto que muchos hombres no aceptan no poder ser considerados como madres, y se rebelan con violencia. Si el principio de igualdad les sirve como autorización simbólica, las leyes que lo concretan en el sistema jurídico pueden servirles como armas en contra de las mujeres y de sus “privilegios”. 
El principio de igualdad es violento porque borra la diferencia sexual (no olvidemos que en su origen no lo pretendía, sino que pretendía ordenar relaciones entre hombres). Y está en contra de las mujeres porque borra la diferencia femenina pues el derecho ya no la puede someter.
Clara Jourdan, El derecho del final del patriarcado, borrando la diferencia sexual, alimenta la violencia contra las mujeres


... en el presente, es importante elaborar y hacer político el conflicto soterrado entre la democracia y la madre sobre la autoría y el valor político del cuerpo humano. 
María-Milagros Rivera, Vivir el cuerpo como un don. 


dimarts, 12 d’abril de 2016

Podemos, podemitas. Paripemos, paripemitas.

Panxa plena, ganes de riure, i paripà

#PPGrillad@s 
#Fer_Gihad_per_PilarBauzáDíaz
#Odi_a _la_mare_violencia_patriarcal_PI
#vacilandoPodemos 
#Paripemos

Estimados: Traíamos paripé para más días. Lamentamos os hayáis cansado del teatro. 

 Hem pagat per tots ells, 160 milions d'euros. 

 

Amb la Panxa buida, poc pariperemos

  • 4.094.770 persones aturades.
  • 1.556.600 Llars sense cap persona que tengui treball.
  • Uno de cada 10 menores sufre pobreza severa, según un informe de La Caixa.
 ****************

"Desde que ando ocultando lo que me pasa, lo peor son los ojos de ella posados sobre mí como moscas inmóviles. Me miran sin esforzarse, resbalando, sólo porque me parezco al que han visto otros días, todos los días. Pero yo, desde ayer, soy un poco distinto. No diré gran cosa. La diferencia que va de un empleado a un hombre despedido de su empleo".

Un día de libertad, 
de Carmen Martín Gaite.

dimecres, 6 d’abril de 2016

Offshore, el Patriarcat entra al tanatori.

Offshore, per uns el paradís en vida.


Offshore, per altres, els llimbs sense haver viscut la vida que les pertocava.  
Per què alguns necessiten tants doblers per viure? 
Com es pot viure amb tants de doblers?

"... sigo recordando como un yugo ... el veneno del miedo y de la amargura que estos días me trajeron. Para empezar, estar siempre haciendo un trabajo que no se desea hacer y hacerlo como un esclavo, halagando y adulando, aunque quizá no siempre fuera necesario; pero parecía necesario y la apuesta era demasiado grande para correr riesgos; y luego el pensamiento de este don que era un martirio tener que esconder, un don pequeño, quizá, pero caro al poseedor, y que se iba marchitando, y con él mi ser, mi alma. Todo esto se convirtió en una carcoma que iba royendo las flores de la primavera, destruyendo el corazón del árbol. Pero, como decía, mi tía murió; y cada vez que cambio un billete de diez chelines, desaparece un poco de esta carcoma y de esta corrosión; se van el temor y la amargura. Realmente, pensé, guardando las monedas en mi bolso, es notable el cambio de humor que unos ingresos fijos traen consigo. Ninguna fuerza en el mundo puede quitarme mis quinientas libras. Tengo asegurados para siempre la comida, el cobijo y el vestir. Por tanto, no sólo cesan el esforzarse y el luchar, sino también el odio y la amargura. No necesito odiar a ningún hombre; no puede herirme. No necesito halagar a ningún hombre; no tiene nada que darme. De modo que, imperceptiblemente, fui adoptando una nueva actitud hacia la otra mitad de la especie humana. Era absurdo culpar a ninguna clase o sexo en conjunto. Las grandes masas de gente nunca son responsables de lo que hacen. Las mueven instintos que no están bajo su control. También ellos, los patriarcas, los profesores, tenían que combatir un sinfín de dificultades, tropezaban con terribles escollos. Su educación había sido, bajo algunos aspectos, tan deficiente como la mía propia. Había engendrado en ellos defectos igual de grandes. Tenían, es cierto, dinero y poder, pero sólo a cambio de albergar en su seno un águila, un buitre que eternamente les mordía el hígado y les picoteaba los pulmones: el instinto de posesión, el frenesí de adquisición, que les empujaba a desear perpetuamente los campos y los bienes ajenos, a hacer fronteras y banderas, barcos de guerra y gases venenosos; a ofrecer su propia vida y la de sus hijos."
Virginia Woolf, Una habitación propia. 

dilluns, 4 d’abril de 2016

No es moren les llengües, sinó que va minvant el nombre de nines i nins que reben la vida en una determinada llengua materna.

COM M'AGRADA 

Com m’agrada escriure en una llengua
que diuen que es mor.
.... 
S’obria el sexe i jo obria els ulls
i vaig llegir, per les parets sagnants,
això: parlaré!

(Màrius Sampere)  

************

Les molestes diferències de les i els altres: 

Pot ser territorial una llengua si en ell, en el territori, en una terra, no hi ha mares que l'ensenyen, amb amor, ensenyant a parlar? I si, com no hi ha mares que l'ensenyen, tampoc hi ha altres mares que autoritzen a les filles i als fills a aprendre la llengua de les i els altres, nines i nins amb qui conviuen i juguen i parlen i s'estimen? 

I si el patriarcat lingüístic català no em deixa dir a mi, que em va tocar néixer dona, i a les meves filles, en femení (no en feminista que no és un sexe); perquè les he d'ensenyar jo, a elles, a parlar-hi, si les seves i les meves ganes de ser i de viure i de significar no es poden reflectir (no es poden fer paraula) en la meva llengua, que ara elles també custodien? 

El Patriarcat s'ha acabat, ha ocorregut, també en català.  

Per quin motiu pensen, els patriarques de la lingüística catalana (inclou dones), que s'estima una llengua? 
Si la diferència femenina els (inclou dones) molesta tant, els indigna tant, els genera tanta violència lingüística, per què qui és diferent lingüísticament hauria de respectar-los, a ells, la diferència catalana

Diu la professora i pedagoga Annamaria Piussi que, a partir d'ara, ja no hi podrà haver progrés humà sense prendre en consideració la diferència femenina. 

"En un tiempo como el nuestro, en el que el orden social de la modernidad occidental se está disolviendo en la sociedad global, ya se ha abierto el camino a un mundo múltiple y fluido de identidades y subjetividades culturales en movimiento, del que la consciencia femenina individual y colectiva representa la clave de bóveda en la articulación y en las relaciones entre mundos diferentes."

Tampoc no hi haurà procés, sense tenir en compte les veus femenines, les vides femenines, en femení (català o castellà).  
Què ti poses de messions

Ser dona, ser femenina, no és ideologia, no és feminisme, és ser-hi en primera persona, amb cos de dona, és ser-hi de veritat (no representada, ni figurada, ni inclosa, ni donada per suposada).  
I també permet no ser-hi quan una no hi vol ser, no anar-hi quan una no hi vol anar, no estar d'acord quan una no hi està, dir que NO quan una desitja dir NO. 

No sentiu, la classe política i la seva cort, el silenci de les dones, quan parlau d'elles, del seu cos, de les vivències femenines, de la maternitat, de la baixa natalitat, del vincle amb les filles i els fills, de executar-las, sobre elles i els seus fruits, els drets del (P)are; el silenci de la gran majoria de dones, un silenci polític, un silenci molt significatiu perquè mostra la no-veritat dels discursos de paraules? 

Un silenci que frustrarà qualsevol progrés que no faci el tall de la diferència femenina.  

Escoltau el silenci! El silenci que, com les paraules, amb les paraules, i precisament perquè hi ha paraules, parlam les dones.