«Una constante ausencia, el hueco de alguien ha llenado mi vida más que ningún otro suceso. La ausencia era como plana cuando yo era joven, se ensanchaba en las interminables tardes en que prefería hundirme en algún rincón solitario, negándome a ver y a ser vista de nadie. Así me fui apartando de las muchachas de mi edad, hasta que ya nadie se acordaba de mí para las fiestas, excluida. Mi juventud sin empleo se fue hacia adentro, como un río absorbido por la arena. De repente ya no tuve edad, no era tampoco nadie.

Entonces comencé a contar inacabablemente y a trazar líneas con la esperanza de que por sí misma se encontraran y formaran una figura. ...Pasaba por los cambios sin querer advertirlos, y algo de rencor hacia el tiempo comencé a sentir porque llegaba antes que yo, y no me permitía fijar aquellas distancias, realizar aquellos cálculos que comenzaban a iniciarse en mi mente tan lentamente. Me había quedado fuera del tiempo, en un lugar intermedio; toda figura geométrica me atraía, y todo número, como si fuesen pequeños trozos visibles de una patria donde fuera a entrar.»

María Zambrano, "Diotima". Escritos autobiográficos.


dimarts, 16 de gener de 2018

Uns, 3 mesos a presó amb reixes; d'altres, 2 mesos i mig de presó invisible a Brussel·les.


Llegint a Ana Maria Piussi vaig conèixer aquesta idea de "me independe" (amb paraules de Clarice Lispector). 

M'independeix la transició catalana cap a la república perquè m'independeix el somni, ara ja desig, per tant, realitzable si n'hi ha d'altres que també tenen el mateix desig, de poder triar no ser espanyol. 

M'independeix saber cóm aconsegueixen aquests presos no comuns fer front a la desesperació que s'ha de sentir, en algun moment, quan veus que no pots sortir de la presó ni de l'amagatall, quan assimiles la resignació que tampoc avui vespre dormiràs a casa.

M'independeix saber cóm resolen el moment màxim de desolació, desesperació i defalliment, que és aquell precís segon del dia, quan una es desperta, surt d'un somni i un repòs profund, i t’adones d'on ets i no pots tornar uns segons enrere i seguir dormint per veure si et despertaràs on toca i tot haurà passat.  

M'independeix l'angoixant que deu ser, cada matí, percebre que és veritat el malson, que no ets al teu llit, que no veuràs la cara petita del teu fill o filla damunt tu, esperant que et despertis, que no hi ha paisatge, ni carrers que observar i transitar. 

M'independeix l’ansietat que provoca veure unes reixes que impedeixen el dret dels drets, la llibertat de moure’t, i no haver fet res per aquest càstig i, per això, no pots penedir-te i pagar la pena com qui ha fet mal algú, qui ha robat, ha violat, ha matat a algú. No pots pagar la pena perquè no hi ha delicte que penedir-te. 

M'independeix saber cóm viure la contradicció d’un fet impossible que es disculpar-se un de ser allò que és, renegar de si mateix, de la seva naixença, de la seva llengua, de la seva comunitat, de la seva terra, de la seva Història i històries. 

M'independeix la injustícia d'un poder que nega el dret a renunciar a una identitat imposada, poder triar no ser espanyol, i poder triar ser-ho. 

M'independeixen els presos no comuns empresonats i els presos no comuns amagats perquè no volen ser empresonats.

divendres, 12 de gener de 2018

Pels plaers masculins (caça i futbol); són dos homes i un destí. 
La caça i el futbol són activitats vinculades, des de l'inici dels temps, amb l'univers masculí, androcèntric, falocèntric. 
Estratègia, tàctica, aguait, cos a cos, olfacte, acorralament, superioritat, triomf, victòria. 
Des de Rambo a Oliver Benji.  

Son dos plaers, històricament, més masculins que femenins, que uneixen el destí de dos homes que foren consellers de turisme, paradoxalment, en les dues legislatures més oposades de la història de la política balear.

Això ens serveix de mostra, de nou, que la base de la política no són ja les ideologies masculines, ni la religió, ni la pàtria, sinó el conflicte entre els sexes i dels sexes (així María Milagros Rivera). Per exemple, des del conflicte dels sexes (com és el conflicte dels homes entre si, entre ells), la necessitat que vagin esbrinant una nova masculinitat.   
«... el cambio de civilización que significan el triunfo de la revolución femenina en el siglo XX y el final del patriarcado ... ha modificado ya –aunque cueste reconocerlo- el fundamento de lo político, fundamento que son ahora las relaciones de los sexos y entre los sexos, es decir, la política sexual, no la religión ni la patria ni el lugar que se ocupe en las relaciones de producción.»

Com bé varen fer notar tot dos homes, "lo privat no és públic", centrant-se en la butxaca privada que paga l'oci de cada un. 
Privat, diner privat i temps d'oci / públic, diner públic i temps de feina. 
Tenien tota la raó. 
Però tot ha canviat, des del final del patriarcat i el triomf de la revolució femenina. 

Com un senyal més del final del patriarcat i de la pitjada que la política de dones o feminisme deixa en la política segona o de partits, no ens interessa que lo privat sigui públic, com a reality; sinó l'empremta del feminisme que és que "allò personal és polític". 

«Lo que las mujeres logramos cuando encontramos las mediaciones para que lo personal sea político, es entablar relaciones de confianza entre lo que en el momento es entendido como político y lo que quedaba fuera de ello, o sea, lo otro, la alteridad, o un fragmento de ella ...» (Milagros Rivera)

Posar-se pel cap els testicles ensangonats d'un animal mort, com a símbol d'iniciació  o d’èxit a la caça, i posar-se un polo d’hostessa (inclou homes) d'un negoci turístic, com a senyal homogeneïtzadora de pertinença a un team, pot ser privat (pagat legítimament amb fons privats) i, per tant, no és públicament fiscalitzable (en el sentit que no és legalment reprovable); però, des d'allò “personal”, des del posar-se en joc, partint de si mateix, en relació amb els altres i les altres, amb qui estam en interdependència, allò personal és polític, com gest, políticament, transcendent. 

dimecres, 10 de gener de 2018

La ruta del President. «El 21D, Puigdemont, "una passa de gall". Per Sant Antoni (17G), Puigdemont, "una passa de dimoni".»


Puigdemont, passa a passa, avança en el camí de pelegrinatge cap casa seva, la república catalana.


Des de Brussel·les, "una maravillosa ciudad donde funciona las lineas telefónicas e internet" (Gregorio Serrano, Gobierno de España).  


Si fossin el meu fat les terres estrangeres, 
m’agradaria fer-me vell en un país 
on es filtrés la llum, grisa i groga, en somrís, 
i hi hagués prades amb ulls d’aigua i amb voreres 
guarnides d’arços, d’oms i de pereres; 
viure quiet, no mai assenyalat, 
en una nació de bones gents plegades, 
com cor vora de cor ciutat vora ciutat, 
i carrers i fanals avançant per les prades. 
I cel i núvol, manyacs o cruels, 
restarien captius en canals d’aigua trèmuls, 
tota desig d’emmirallar els estels.
....
De molt, desert, de molt, dejú,
viuria enmig dels altres, un poc en cadascú.
Bèlgica (Josep Carner) 

diumenge, 31 de desembre de 2017

«En la vida corriente, lo masculino pasó a ser o a pretender ser la medida del hombre y de la mujer, el límite que le dejaba a ella sin infinito propio, la traba al ser en femenino que hoy en día pone en palabras el feminismo con la curiosa y acertada metáfora del "techo de cristal"» (De Milagros Rivera, "La diferencia sexual en la Historia").


La precarització laboral a l'ensenyament universitari i en la investigació és més problema de dones (de ser ésser humà en femení) que d'homes, perquè el cos de dona destorba a la “res-publica”, destorba al progrés, destorba al capitalisme, destorba al liberalisme, destorba a l'individualisme i destorba al “my way” de l’ordre patriarcal; a la llibertat llibertària. 
Incideix així, cada generació més, en el fracàs de les relacions entre els sexes ("las que una mujer entabla con un hombre y viceversa: para vivir una aventura, para se ella madre y él padre, para descubir la alteridad custodiada por el otro sexo ..." de María Milagros Rivera), en l’heterosexualitat com a opció sexual i, així, en la continuïtat espontània de la civilització.

**********************************

El salario medio anual por sexo en función del sector de trabajo:

Ensenyament

Varones
33.251,72
28.335,41
Mujeres
33.251,72
Varones******************
«En concreto, todo empieza en 1989, con el Real Decreto 1086/1989 de «retribuciones del profesorado»: ante un poder adquisitivo menguante, se ofrece la posibilidad voluntaria de obtener un complemento retributivo sometiendo a evaluación la actividad investigadora en sucesivos tramos de seis años (los sexenios).
... 
Pero, en decretos y órdenes posteriores, la posesión de uno, dos o más sexenios comenzó a ser condición para realizar labores para las que hasta ahora sólo se exigía pertenecer a un cuerpo funcionarial o simplemente ser doctor: tribunales, comisiones, responsables de grupos de investigación, etc, pasaron a nutrirse de funcionarios ‘‘sexeniados’’.
Y el número de los sexenios incluso se utilizó como listón variable en el tiempo: que había demasiados profesores con un sexenio (y que podían ser miembros de comisiones habilitadoras), pues para la acreditación pediremos dos, o tres,... Finalmente, lo que sigue siendo un complemento retributivo se ha incorporado como índice de calidad del funcionario en cuestión.
Toda esta grotesca trama de sustituir un concurso-oposición público como medio de acceso a distintas funciones por un procedimiento documental privado, en el que no hay el más mínimo contacto personal entre el juzgador y el juzgado, debiera haber sido denunciado en los tribunales por sindicatos, asociaciones de funcionarios, y demás corporaciones interesadas, por varias razones. La más evidente, la conculcación de derechos adquiridos por los que ya eran funcionarios y que voluntariamente no quisieron siquiera acudir a las convocatorias de evaluación. 

En OM1994 art. 7.2a se dice literalmente: «Se valorará la contribución al progreso del conocimiento, la innovación y creatividad de las aportaciones incluidas en el currículum vitae abreviado, considerando la situación general de la ciencia en España y las circunstancias de la investigación española en la disciplina correspondiente a cada evaluado y en el período a que corresponda la evaluación.». Todavía en R2009 se cita como primer criterio: «Las aportaciones sólo serán valorables si significan progreso real del conocimiento.»
Sin embargo, en la letra pequeña, enseguida la atención pasa del contenido al continente: que si revistas indexadas por el Journal Citation Report (JCR), que si editoriales de prestigio (pero no se dice como se mide éste), etc.
El conflicto está servido. La propia Comisión evaluadora asume «que aparecer en dichos índices [internacionales, tipo JCR] es garantía para que los contenidos publicados en esa revista tengan suficiente calidad. 

Según esto, resulta evidente que la CNEAI no puede conformarse simplemente con valorar la repercusión del medio de difusión empleado, puesto que no necesariamente la publicación en un medio de gran repercusión asegura la «contribución al progreso del conocimiento, la innovación y creatividad», y viceversa, la publicación en un medio con poca repercusión no es óbice para que la importancia de un trabajo concreto no consiga una difusión adecuada.

La opinión más frecuente entre los afectados negativamente por este procedimiento puede resumirse en que si bien el procedimiento parece funcionar bien en las ciencias ‘‘duras’’, no es el caso en las de carácter artístico (arquitectura, por ejemplo) o en las de carácter local (derecho o urbanismo, por ejemplo). A mi juicio, esta opinión no se compadece con los datos más básicos: hay abogados, arquitectos y urbanistas con sexenios en muy diversas áreas de conocimiento. La tesis que defenderé va también contra esa opinión: el procedimiento tampoco funciona en áreas técnicas consideradas ‘‘duras’’, como la mía propia, la mecánica de medios continuos y teoría de estructuras.

Aquellos otros afectados positivamente cuyas publicaciones aparecen en revistas indexadas —por ser el medio na- tural de publicación en su disciplina, muy especializada— suelen decir que el procedimiento funciona estupendamente, pero en este caso su opinión no puede aportarnos información alguna, salvo como constatación del procedimiento real: si publicas en revistas JCR efectivamente te dan el sexenio (eso sí, con independencia de la importancia de lo publicado para el progreso del conocimiento, como veremos).
Una buena parte de las justificaciones del procedimiento descritas en las órdenes y resoluciones citadas pueden considerarse científicas en el sentido de que son refutables. Así, la afirmación de que «aparecer en dichos índices es
garantía para que los contenidos publicados en esa revista tengan suficiente calidad» puede refutarse sin más que presentar un caso en que sea falsa, entendiendo por calidad la reiteradamente mencionada «contribución al progreso del conocimiento, la innovación y creatividad». 

Mi tesis en definitiva es que, en España, en vez de evaluar la actividad investigadora de las personas, se evaluan sus publicaciones, pero en vez de evaluar lo que tengan de bueno éstas, se anota el ranking de las revistas en las que aparecen. En definitiva, que se confunde el continente con el contenido y las publicaciones con la investigación. El resultado es una monumental estafa a la sociedad española, que es quien paga todo este circo vía los presupuestos públicos

«Historia de un sexenio. Miserias de la evaluación científica en España». 


 

diumenge, 24 de desembre de 2017

1. De groc, dignitat i honor; reconeixement i retorn; restitució i rescabalament.

Amb el 99,01% dels vots escrutats, Junts per Catalunya, ERC i la CUP obtenen 2.048.476 de maons per a fer pilars de República.  

 

«La persona del monarca, hasta entonces «invisible», se fue haciendo presente. No, es que los dardos habían encontrado un blanco y en él se veía la representación «real» de todo lo que se quería abolir, de todo lo que se sentía ya ilegítimo en la vida española; el obstáculo. Se le veía así: un simple obstáculo, como si la permanancia de la monarquía hubiera sido tan sólo la consecuencia de la inercia de todos. Y ni siquiera se pensaba en acto alguno violento, sino en que un día simplemente habría de disolverse. 


Y quedó todo esto muy claro el día en que, más avanzaba el invierno, se perpetró un atentado de lesa majestad contra ... un busto del rey, colocado en el Paraninfo del viejo edificio universitario. Dos o tres estudiantes le cortaron la cabeza; vigilaban la operación cuatro muchachas muy representativas ... simples y buenas camaradas con los muchachos.  Y cuando fueron detenidos, ingenuamente arguyeron a la policía: «Pero, ¿por qué? ¿Qué hemos hecho? ¡Si la cabeza no tenía nada dentro, se la aseguramos, nada!» La habían arrojado al Manzanares, donde flotó ...


Y el viejo caserón de la Cárcel de Mujeres albergó a las cuatro muchachas por varios días. Y nunca fuera una cártel tan visitada de flores, regalos, visitas, como lo fue en aquella coyuntura un tanto histórica, pues aquella breve estancia en la cárcel de las muchachas fue como la llamada ... Pronto la de hombres se llenó ... La prisión de las muchachas fue la primera, la que marcó el camino. 


Y una hermosa felicitación fue dirigida a S.M. ...: 

«Señor -comenzaba diciendo-, hoy es un día feliz para todos: Vos cumplís felices años y nosotros nos los prometemos».


Y así era.»

María Zambrano, Delirio y Destino MOLTS D'ANYS!dimarts, 19 de desembre de 2017

Ja tenim la A, B, C ... del Govern 2019: Armengol, Busquets, Concha de la.

Las mujeres estamos presentes en las relaciones sociales pero no en los códigos culturales que representan esas relaciones. Estamos en la realidad pero no estamos en las mediaciones que intentan interpretar esa realidad. 
A partir de: Milagros Rivera, El cuerpo indispensable

La A, B, C ... de la propera legislatura ha esdevingut clar, malgrat els fets inesperats. 
Ja tenim la A, B, C, bàsic i clar, de manual, que ens podria deixar gaudir d'un altre bon període d'espectacle d'un rabiós PP sense càrrecs. 
Així, la A, B, C de la política balear ens pot evitar patir la comandera del regional-nacionalisme, patriarcal, neoliberal del PP; de l'espanyol-nacionalisme, misogin i ultraliberal de Ciudadanos; i del patriarcat illenc, amb el seu exhibicionisme viril, del PI. 

La A, B, C de la política balear augmentarà el nivell literari, lector i intel·lectual de la classe política, fins ara poc lletraferida. 
Però, no seran, cap d'elles, "influencers" de moda, com la líder-quota femenina del PP, dona Prohens que, amb el seu segell de desmesura en glamur regional, va eclipsar a la Reina Letizia; com na Xima, un personatge literari "rural-glamurós", va eclipsar l'emperadriu de França. 
Però dona Prohens no és la primera dona del PP que es presenta davant la reina inapropiadament vestida, culpa d'un desmesurat glamur provincià. 
Deu ser cosa de dones guapes i del PP, perquè ja Dolores de Cospedal va anar el 12 d'octubre de l'any anterior, desmesuradament i inapropiadament glamurosa, fet que ressalta sempre el provincianisme, a veure la Reina. 
Però ella, que és molt reina, es va permetre passar de les contarelles de la ministra com a cap de tots els exèrcits, amb un gest tant aristocràtic, com és el de treure un mirallet de la bossa i, mentre la Ministra es feia la patriota, retocar-se el maquillatge.  

dilluns, 11 de desembre de 2017

Per a celebrar la Constitució, els unitaristes celebren, que s'han apoderat de la Constitució, amb crits "anticonstitucionals":

  
Puigdemont ja va ser condemnat.
A la nostra civilització hi ha hores terribles; aquestes són els moments en què la llei penal pronuncia una codemna. Un moment funerari on la societat s'allunya i executa l'irreparable abandonament d'un ésser pensant! 
«fut déclaré coupable. Les termes du code étaient formels. Il y a dans notre civilisation des heures redoutables; ce sont les moments où la pénalité prononce un naufrage. Quelle minute funèbre que celle où la société s’éloigne et consomme l’irréparable abandon
d’un être pensant! 
Los miserables, de Victor Hugo. 

El fenomen "Puigdemont" és el que omple d'enveja i odi els líders unitaristes o messiànics que no aconsegueixen de cap manera fer ombra al carisma no volgut, no cercat, del President Puigdemont.   
«Las razas petrificadas en el dogma, o desmoralizadas por el lucro, son impropias para dirigir la civilización. La genuflexión ante el ídolo o ante el escudo, atrofia el músculo que anda y la voluntad que va. La absorción hierática o comercial minora el radio de un pueblo, baja su horizonte al bajar su nivel, y le retira el conocimiento, a la vez humano y divino, del fin universal ...»
Los miserables, de Victor Hugo. 


Un home que no crec que mai hagués pensat en haver de viure un destí com el que viu, ni que mai hagués pensat que el seu carisma innat (perquè el carisma és innat, no hi coaching ni oratòria que valgui), el convertiria en el president de la darrera legislatura de la comunitat autònoma de Catalunya i en el primer president de la primera legislatura de la República catalana. 

«tenía espontaneidad, una franqueza que desarma a la gente ... nunca me abandonó aquel sentimiento de seguridad, la convicción de que los dioses me habían regalado un anillo de la suerte, secreto e invisible; de que no me podía pasar nada malo, de que estaba rodeado por sentimientos de amor y de confianza. Esto es lo máximo que un ser humano puede obtener en la vida. Es la mayor gracia. Pero quien se confía, quien se vuelve arrogante o altivo, quien no puede soportar con humildad los agasajos del destino, quien no percibe que ese estado de gracia solamente dura mientras no se malgaste el regalo de los dioses, ése sucumbirá».
El último encuentro, Sándor Márai. 
 
Sense l'ego patriarcal que es pressuposa en els líders, ni l'exhibicionisme viril, se'n va a l'opera a Brussel·les, convidat per la icona europea dels drets humans i el món el veu, empatitza amb ell, un pare de dues filles, desterrat de la seva terra natal, un marit estimat, lluny de poder atendre les seves responsabilitats domèstiques. Però tenia un destí que no es tria, que et toca, que és entrar en la Història. 
Sense classes d'oratòria, sense retòrica, sense metàfores, sense mantres, sense eslògans; amb paraules planeres i amb robes senzilles ho diu tot: 
Va ser un referèndum i farem un país millor!

Sense saber ell, fa dos anys, que tendria aquest destí; el poder constituït per tecnòcrates i aristòcrates, i l'obsesió fixada en ell, dels Javerts, pel seu carisma inigualable (carisma que desborda la realitat registrada de'n Rajoy i les seves franquícies), l'han convertit en, simplement, un heroi, en un Joan Valjean. 

I ho veurem tot en aquest destí de Valjean.

No abandonarà els Jordis a la presó, com en Valjean no va abandonar l'innocent Champmathieu;
«Salió; la puerta se cerró como se había abierto; porque los que hacen alguna cosa grande están siempre seguros de encontrar alguien que los sirva entre la multitud».
Il sortit, et la porte se referma comme elle avait été ouverte, car ceux qui font de certaines choses souveraines sont toujours sûrs d’être servis par quelqu’un dans la foule. 
Los miserables, de Victor Hugo. 
i assumirà les culpes col·lectives: 
«Acúsase a los revolucionarios de sembrar el miedo. Toda barricada parece un atentado. Se acriminan sus teorías, se recela de su objeto, se teme su segunda intención, se denuncia su conciencia. Se les echa en rostro que elevan, construyen y acumulan contra el hecho social reinante un montón de miserias, dolores iniquidades, agravios, desesperación, y que arrancan de las hondonadas pedruscos de tinieblas para formar parapetos y combaritr desde ellos. Grítaseles: «!Desempedráis el infierno!». Pudieran contestar: «Por esto nuestra barricada está hecha de buenas intenciones». 
Los miserables, de Victor Hugo. 

Fins hi tot perdonarà als qui tant mal li han fet, privant-lo del seu espai de vida, un dret humà inalienable, el dret a ocupar el nostre propi espai al món, que ens pertany per néixer humanament, de dona. Ell, a la seva Catalunya natal, al lloc on ha "aixecat" la seva llar.
«-No creo salir de aquí. No obstante, si por casualidad saliese, vivo, con el nombre de Puigdemont, en la calle de ... número ... de Girona.»
Los miserables, de Victor Hugo.